ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání ÚŘS - 15.12.2011

Komunitní plánování obcí Frýdlantska

Zápis z jednání

Územní řídicí skupiny

15. prosince 2011 od 9 hodin, jednací místnost MěÚ Frýdlant

Přítomni: Mgr. Vladimíra Erbanová, Jiří Horák, Pavel Chroust, Mgr. Lenka Porubská, Bc. Kateřina Tomínová, Bc. Alan Maria Uhura, R. N., Mgr. Radoslava Žáková.

Omluveni: Bc. Jitka Koutníková, Mgr. Alena Švejdová.

Nepřítomni: Ing. Dan Ramzer.

 

Jednání řídila Mgr. Radoslava Žáková, předsedkyně ÚŘS.

 

Program jednání:

 

1. Aktualizace Komunitního plánu obcí Frýdlantska 2011

2. Informace z jednání Krajské poradní skupiny 21. 10. 2011

3. Představení Zprávy z aktivit realizovaných v roce 2011 v opatření Op4-2 Podpora sociálních služeb poskytovaných v přirozeném prostředí

4. Různé

 

Paní předsedkyně přivítala přítomné na jednání a přešla k prvnímu bodu jednání.

 

1. Aktualizace Komunitního plánu obcí Frýdlantska 2011

Mgr. Porubská uvedla, že v průběhu letošního léta proběhla aktualizace KPF v rámci projektu IP 2. Na konci listopadu byl kompletní aktualizovaný komunitní plán zaslán členům ÚŘS, aby se k dokumentu vyjádřili. Do termínu 7. prosince nebyla přijata žádná připomínka.

Na jednání vyslovila předsedkyně ÚŘS několik návrhů na úpravy textu, proto se v lednu uskuteční schůzka předsedkyně ÚŘS a koordinátorky a KPF se upraví. Bude také provedena aktualizace finančních údajů u uvedených druhů sociálních služeb. Poté bude ke konci ledna materiál zaslán členům ÚŘS KPF ke schválení a následně rozeslán na jednotlivé obce Frýdlantska s požadavkem, aby vzala zastupitelstva materiál na vědomí. Spolu s aktualizovaným KPF bude na obce zaslán i akční plán na rok 2012, který zpracuje koordinátorka ve spolupráci s pracovními skupinami a jejich vedoucími.

 

 

2. Informace z jednání Krajské poradní skupiny 21. 10. 2011

Mgr. Žáková informovala o jednání Krajské poradní skupiny. Více informací v zápise.

Bc. Tomínová ji doplnila o aktuální informace.

ikona souboruZápis KPS 21.10.2011 

 

3. Představení Zprávy z aktivit realizovaných v roce 2011 v opatření Op4-2 Podpora sociálních služeb poskytovaných v přirozeném prostředí

Mgr. Porubská seznámila přítomné se Zprávou, která je výstupem aktivit realizovaných v rámci opatření Op4-2 v roce 2011, které se zaměřuje na služby v území pro cílovou skupinu senioři a osoby se zdravotním postižením.

ikona souboruZPRÁVA

 

4. Různé

Předsedkyně řídicí skupiny poděkovala přítomným za práci v tomto roce, popřála  hezké vánoční svátky a ukončila jednání.

 

 

Úkoly:

 

1. Zaslat připomínky k zásadním analytickým závěrům na str. 35 analytické části KPF – členové ÚŘS.

Termín: 11. 1. 2012

  

Zpracovala:

Lenka Porubská, 15/12/2011.

7.3.2012 7:24:01 | přečteno 451x | lenka.porubska
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load