ENDEFRRUPLNLSPIT

Statut

Územní řídicí skupina

Územní řídicí skupina (ÚŘS) je nejvyšším orgánem komunitního plánování v území.
Skládá se z představitelů měst a obcí, vedoucích pracovních skupin, koordinátora komunitního plánování (OK) a manažera Krajské koordinační struktury.

Organizace činnosti

 • za svolání jednání ÚŘS a jeho organizaci je zodpovědný odborný koordinátor
 • odborný koordinátor vede aktuální evidenci členů ÚŘS, odpovídá za přípravu materiálů pro jednání ÚŘS, úzce přitom spolupracuje s předsedou ÚŘS, manažerem KKS a dalšími experty
 • předseda ÚŘS zastupuje a přenáší stanoviska ÚŘS na jednání KPS
 • podklady a podněty pro jednání (z odborných pracovních skupin i od jednotlivých členů ÚŘS) je třeba předat odbornému koordinátorovi nejpozději 14 dnů před plánovaným termínem jednání
 • jednání ÚŘS řídí předseda ÚŘS nebo určený zástupce
 • na jednání mohou být přizváni další účastníci dle projednávaného programu
 • další organizační záležitosti se řídí dle Zásad činnosti KKS

Vymezení úkolů

 • ÚŘS vede, koordinuje a realizuje proces komunitního plánování sociálních služeb na území Frýdlantska
 • ÚŘS je místem pro vzájemnou diskusi všech zásadních aktérů sociálních služeb, tj. zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů z příslušného spádového území ORP
 • ÚŘS koordinuje činnost odborných pracovních skupin pro jednotlivé cílové skupiny (na spádovém území ORP), včetně zjišťování aktuálního stavu potřeb a nabídky sociálních služeb
 • ÚŘS se zabývá podněty odborných pracovních skupin i jednotlivých členů ÚŘS
 • ÚŘS dostává od orgánů měst a obcí a dalších dotčených subjektů informace o projednání plánů a dalších materiálů, ke kterým přijala svoje stanovisko a to prostřednictvím zástupců obcí v ÚŘS
 • ÚŘS předává stanoviska k projednávaným otázkám KPS (Krajská poradní skupina), případně dalším subjektům, a to prostřednictvím odborného koordinátora a manažera KKS
 • Předseda ÚŘS a odborný koordinátor úzce spolupracují s manažerem KKS a dalšími experty, účastní se dle potřeby pracovních jednání na KÚLK
3.5.2010 9:38:18 | přečteno 1207x | mirka.kyksova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load