ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z pracovní schůzky 30.11.2010

Komunitní plánování obcí Frýdlantska

Zápis z pracovní schůzky
Společná evidence žadatelů o sociální službu na Frýdlantsku
úterý 30. 11. 2010, 13 - 14:40 hodin, jednací místnost MěÚ Frýdlant

Přítomni: Lenka Adámková, Lucie Andršová, Eva Crhová, Marie Čapuchová, Věra Jurkovičová, Bc. Jitka Koutníková (zástup Miluše Plíškové), Dagmar Michelová, Mgr. Lenka Porubská, Mgr. Alena Švejdová, Bc. Alan Maria Uhura, R. N.
Omluveni: Bc. Simona Pacholíková, DiS., Miluše Plíšková.
Nepřítomni: Marie Barešová.

Téma setkání: Společná evidence žadatelů o sociální službu na Frýdlantsku
Mgr. Porubská přivítala přítomné na pracovní schůzce a představila téma setkání - plnění opatření z akčního plánu na rok 2010 Op4-1 Zajištění odpovídajícího počtu a charakteru lůžek pro seniory.
Zatím bylo zjištěno:

 • Aktuální stav lůžek pro seniory v ORP Frýdlant k (10/2010):
  • Domov pro seniory (§ 15)
   - Domov U Spasitele - 45 lůžek
   - DD Jindřichovice pod Smrkem, p. o. - 20 lůžek
   Celkově v ORP Frýdlant 65 lůžek.
  • Domovy se zvláštním režimem (§ 16)
   - DD Jindřichovice pod Smrkem, p. o. - 47 lůžek
   Celkově v ORP Frýdlant 47 lůžek.
 • Registrované žádosti do domovů pro seniory a domovy s pečovatelskou službou:

poskytovatel

počet žádostí celkem

počet žádostí z ORP Frýdlant

DD Jindřichovice p. S., p. o.

101

k 6. 8. 2010

41

Domov U Spasitele

kolem 200

neuvedeno

Sociální služby, Raspenava

neuvedeno

neuvedeno

SSP Frýdlant

59

k 5. 10. 2010

39 Frýdlant

20 ORP Frýdlant

DPS Nové Město pod Smrkem

27

21

Pan Uhura vysvětlil, že tato čísla nevykazují skutečnou potřebnost/poptávku po službě. Lidé mají možnost podat přihlášku do jakéhokoliv zařízení. V praxi to znamená, že na jednoho člověka může připadat více přihlášek. Zároveň si řada lidí dává přihlášku dopředu na dobu, až službu budou skutečně potřebovat. K tomu, abychom byli schopni určit skutečnou potřebnost, by měla posloužit společná evidence žadatelů o sociální službu. Také by měla usnadnit a sjednotit práci poskytovatelů s žádostmi.

Poté následovala diskuze nad navrhovaným Registrem zájemců o sociální službu na Frýdlantsku, který vypracoval pan Bc. Uhura a sl. Štrosnerová, DiS.
Pracovní skupina se shodla na těchto požadovaných údajích:

- jméno a příjmení
- adresa - trvalé a současné bydliště
- cílová skupina - požadavek na službu
- PnP a poskytovatel péče
- Důchod, majetkové poměry
- Doba evidence žádosti a datum zařazení do systému
- Naléhavost případu
- Současné způsoby pomoci/péče
- Poznámka

Mgr. Švejdová (MěÚ Frýdlant) nabídla pro umístění databáze redakční systém webových stránek města Frýdlant. Tuto nabídku ještě potvrdí po poradě s IT technikem MěÚ Frýdlant. Hlavní výhodou tohoto umístění by byla nulová finanční náročnost. Dále Mgr. Švejdová upozornila, že je třeba informovat Úřad pro ochranu osobních údajů ještě před samotným zahájením fungování databáze.

Paní Andršová (Sociální odbor, MěÚ Frýdlant) přislíbila správu databáze v rámci jejich odboru.

Společný formulář žádosti
Přítomní se dohodli na vytvoření společného formuláře žádosti. Všichni poskytovatelé, kteří mají vytvořené žádosti, je zašlou odborné koordinátorce. Ta je spolu s Bc. Uhurou zpracuje a vytvoří pracovní verzi žádosti. Po připomínkování a následných úpravách dojde k pracovnímu setkání s IT technikem. Více viz úkoly.

4. Závěr jednání
Mgr. Porubská poděkovala přítomným za účast na pracovní schůzce a ukončila jednání.

Úkoly:
1. Zaslat odborné koordinátorce vzor žádosti o umístění - DD Jindřichovice pod Smrkem,p. o., Domov U Spasitele, SSP Frýdlant, Sociální služby Raspenava, DPS Nové Město pod Smrkem.
Termín: 10. 12. 2010

2. Vytvořit univerzální žádost a zaslat k připomínkování - OK a Bc. Uhura.
Termín: 20. 12. 2010

3. Projednat návrh univerzální žádosti s Mgr. Švejdovou a IT technikem MěÚ Frýdlant.
Termín: Leden 2011

Zpracovala:
Lenka Porubská,
odborná koordinátorka komunitního plánování.

21.12.2010 15:22:30 | přečteno 915x | lenka.porubska

Navigace

Komunitní plánování

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load