ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání OPS Z a OPS M 23.09.2010

Komunitní plánování obcí Frýdlantska

Zápis ze schůzky
Odborné pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením a drogově závislé (OPS Z) a Odborné pracovní skupiny Národnostní a etnické menšiny (OPS M)

čtvrtek 23. 09. 2010, 9 - 12 hodin, jednací místnost MěÚ Frýdlant

OPS Z a OPS M 21. 9. 2010 1, obrázek se otevře v novém okněPřítomni: Michal Beňák, JUDr. Petr Dušek (vedoucí pracovní skupiny M), Jiří Horák, Pavel Jäger, Dana Karalová, Viktor Podmanický, Mgr. Lenka Porubská (odborná koordinátorka), Mgr. Alena Švejdová (vedoucí pracovní skupiny Z), Mgr. Radoslava Žáková.
Omluveni: Lucie Andršová, Pavlína Bartošová, Bc. Miroslav Kotlár, Ing. Dan Ramzer.
Hosté: Ing. Alena Dvořáková, PhDr. Emil Hanko, Květoslava Jarková.
Nepřítomni: Mgr. Marie Matušková.

Program jednání:
1. Přivítání účastníků jednání
2. Informace ze schůzky protidrogových koordinátorů
3. Koordinace psychosociální pomoci po srpnových povodních
4. Představení nových záměrů a činností nestátních neziskových organizací v území
5. Závěr jednání - diskuze

1. Přivítání účastníků jednání
Mgr. Švejdová přivítala přítomné na společné schůzce pracovních skupin Osoby ohrožené sociálním vyloučením a drogově závislé a Národnostní a etnické menšiny v jednací místnosti MěÚ Frýdlant.

2. Informace ze schůzky protidrogových koordinátorů
Mgr. Švejdová informovala přítomné o setkání místních protidrogových koordinátorů Libereckého kraje a předala členům pracovních skupin materiál od Ing. Jitky Sochové, krajské protidrogové koordinátorky.

3. Koordinace psychosociální pomoci po srpnových povodních
Mgr. Švejdová uvedla, že POSEC se stal po povodních centrem psychosociální pomoci v území a předala slovo panu Jägerovi z organizace Most k naději, o. s. Pan Jäger působil po povodních nejprve jako dobrovolník, poté se stal koordinátorem psychosociální pomoci. Tato pomoc se zaměřovala na akutní případy. Lidem byla dále doporučována dlouhodobější terapie, která nemohla být z důvodu krizového stavu a daných podmínek poskytnuta. Psychologové často s klienty řešili dlouholeté osobní problémy, zdravotní potíže, rodinné komplikace, závislosti apod., které jakoby vypluly napovrch právě s povodní. Pan Jäger pochválil výbornou spolupráci s dobrovolníky, obcemi, armádou a policií ČR.

4. Představení nových záměrů a činností nestátních neziskových organizací v území
Mgr. Porubská informovala přítomné o nově vznikající sociální službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Novém Městě pod Smrkem. Organizace Maják, o. p. s. rozšiřuje svou působnost z Liberce do Nového Města, kde bude na konci října otevírat nízkoprahový klub „Voraz“ v objektu bývalého kina. Další informace poskytne pan Petr Hampacher, ředitel sociálních služeb Maják o.p.s. na e-mailové adrese petr.hampacher@majakops.cz.
Pan Beňák z organizace Liberecké romské sdružení (LRS, o. s.) uvedl, že získali finance z projektu IP 1 na rozšíření služby terénní programy a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež do lokalit Hrádek nad Nisou, Tanvald, Náhlov a Zákupy. V současné době působí na Frýdlantsku čtyři terénní sociální pracovníci: pan Beňák (NMPS), paní Demeterová (NMPS), paní Špínová (Frýdlant) a pan Jarka (Frýdlantsko). Další informace o organizaci a poskytovaných službách jsou k dispozici na stránkách sdružení www.lrs.cz.
Pan Jäger (Most k naději, o. s.) informoval, že jejich organizace také získala finance z projektu IP 1 - Služby sociální prevence v Libereckém kraji. Na Frýdlantsku organizace rozšiřuje své terénní služby pro osoby ohrožené drogou a jejich blízké i na další cílovou skupinu a to osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby sociálně vyloučené (lidé bez domova, dlouhodobě nezaměstnaní, etnické i jiné menšiny, oběti trestných činů, apod.). Více viz leták, který je přílohou zápisu.
PhDr. Emil Hanko (učitel, Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, p. o.) představil členům pracovních skupin sdružení Školička, o. s., která působí v Novém Městě třetím rokem. Členové sdružení pracují s dětmi od 4 - 12 let. Třetím rokem probíhá projekt Správná cesta, který zahrnuje aktivity Školička, Veselé prázdniny (výlety apod.) a Vánoční radovánky. Školička nyní sídlí v Nízkoprahovém komunitním centru, kde je pro děti otevřená od 15 do 17 hodin.
PhDr. Hanko uvedl, že se v současné době zabývá záměrem vytvořit v Novém Městě pod Smrkem integrované centrum, které by vzniklo díky dvěma projektům zaměřeným na vzdělávací činnosti (vzdělávací akce pro školy, romionfo apod.) a poskytování sociálních služeb (sociální poradenství a sociálně aktivizační služby). PhDr. Hanko spolupracuje s Ing. Holkem (krajský koordinátor pro národnostní menšiny), s Mgr. Porubskou (odborná koordinátorka KP) a s RNDr. Gambou (Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, p. o.).
Paní Jarková, která představila svůj záměr zřízení romského komunitního centra ve Frýdlantě na jednání řídicí skupiny 1. 7. 2010, informovala, že by v blízké době mělo dojít k registraci jejich sdružení. Stále je však nedořešena otázka prostorů pro jejich aktivity.

5. Závěr jednání - diskuze
OPS se dlouze zabývaly problémy Romů, jejich vzděláváním, zaměstnáváním, ukotvením ve většinové společnosti aj.OPS Z a OPS M 21. 9. 2010 3, obrázek se otevře v novém okně
Paní Karalová (Školička o. s.) uvedla, že hlavní bariérou vzdělávání romských dětí jsou finance. Řada rodin nemá dostatek prostředků na vyslání dítěte do školy. Přítomní se shodli na tom, že fenomén chudoby, který byl doposud často opomíjen, se začíná týkat území Frýdlantska jak v minoritní tak majoritní populaci obyvatelstva.

Členové pracovních skupin se na základě diskuze shodli na tom, že je třeba hledat způsoby podpory na financování romských dětí na školách.

Úkoly:

1. Zajištění závěrečné zprávy za rok 2009 organizace Most k naději, o. s. - Mgr. Švejdová.
Termín: Prodloužen do prosince 2010.

Zpracovala:
Lenka Porubská,
odborná koordinátorka komunitního plánování.

8.11.2010 21:41:12 | přečteno 1288x | lenka.porubska
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load