ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání OPS Z a OPS M 04.03.2011

Komunitní plánování obcí Frýdlantska
Zápis ze schůzky

Odborné pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením a drogově závislé (OPS Z) a Odborné pracovní skupiny Národnostní a etnické menšiny (OPS M)
pátek 4. 3. 2010 od 9 – 12 hodin, jednací místnost MěÚ Frýdlant

Přítomni: Lucie Andršová, Michal Beňák, Mgr. Vladimíra Erbanová, Jiří Horák, Květoslava Jarková, Pavel Jäger, Mgr. Lenka Porubská (odborná koordinátorka), Mgr. Alena Švejdová (vedoucí pracovní skupiny Z), Mgr. Radoslava Žáková.
Omluveni: Ing. Alena Dvořáková, Bc. Miroslav Kotlár, Mgr. Marie Matušková, Viktor Podmanický,  Ing. Dan Ramzer.
Hosté: Šárka Jarošová, Pavel Pech – Terénní program sociální prevence Most k naději o.s.
Nepřítomni: Pavlína Bartošová, Romana Šidlová.

Program jednání:

 1. Přivítání účastníků jednání, shrnutí minulé schůzky
 2. Kontrola plnění úkolů
 3. Představení činnosti nestátních neziskových organizací v území
 4. Seznámení s vyhodnocením AP 2010 KPF
 5. Příprava opatření – rozdělení do akcí
 6. Závěr jednání

1. Přivítání účastníků jednání, shrnutí minulé schůzky
Mgr. Porubská přivítala přítomné na společné schůzce pracovních skupin Osoby ohrožené sociálním vyloučením a drogově závislé a Národnostní a etnické menšiny v jednací místnosti MěÚ Frýdlant. Připomněla témata projednávaná na poslední společné schůzce, která se uskutečnila 23. 9. 2010. Informovala o setkání Územní řídicí skupiny (ÚŘS) pro Frýdlantsko na začátku prosince 2010, kdy se její členové seznámili s navrhovanými prioritami pracovních skupin. ÚŘS určila tři prioritní opatření a to:

Op5-2 Zajištění odlehčovacích služeb
Op6-1 Podpora volnočasových aktivit formou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
Op7-1 Zmapování potřebnosti lůžek pro osoby v krizových životních situacích

2. Kontrola plnění úkolů
Mgr. Porubská provedla kontrolu plnění úkolu z minulé schůzky:
Zajištění závěrečné zprávy za rok 2009 organizace Most k naději, o. s. – Mgr. Švejdová.
Termín: prosinec 2010.
Mgr. Švejdová uvedla, že do konání této schůzky území stále nemá zprávu k dispozici.
Termín plnění se prodlužuje do 31. 3. 2011.

4. Představení činnosti nestátních neziskových organizací v území
Mgr. Švejdová informovala o závěrečné zprávě za rok 2010 Poradního a setkávacího centra Frýdlant (POSEC), která se v nejbližších dnech objeví na webových stránkách města Frýdlant. Poté předala slovo zástupcům organizací.
Paní Jarková informovala, že jsou již registrovaným občanským sdružením s názvem Amaro suno feder dživipen – Náš sen pro lepší budoucnost. Stále je však nedořešena otázka prostorů pro jejich aktivity. Nabízené místnosti od OÚ Bulovka jsou nevyhovující. Potřebují stavební úpravy, na které nemá sdružení v současné době finance. Mgr. Žáková přislíbila pomoc paní Jarkové s přípravou aktivit a při jednání se zástupci obce Bulovka.
Mgr. Porubská informovala o registraci nové sociální služby v území a to (§ 62) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež občanským sdružením Školička v NMPS.
Pan Beňák z organizace Liberecké romské sdružení (LRS, o. s.) uvedl, že v současné době působí na území Frýdlantska dva terénní pracovníci jejich sdružení - pan Jarka a paní Špínová. Od ledna 2011 je uzavřeno Nízkoprahové komunitní centrum v NMPS. LRS bude žádat o finanční prostředky na provozování služby NZDM z ESF OPLZZ 3.2. Pan Pavel Pech představil terénní program sociální prevence organizace Most k naději o.s., který nově působí v území. Služba je zajištěna dvěma terénními pracovníky. V současné době se seznamují s prostředím, objíždí obce a snaží se hledat a vytvářet způsoby spolupráce. Do území budou jezdit jednou až dvakrát do týdne. Již nyní mají několik klientů.
Mgr. Žáková informovala o rozšíření služby (§ 65) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území Frýdlantska organizace D.R.A.K. financované z projektu IP 1.

5. Seznámení s vyhodnocením AP 2010 KPF
Mgr. Porubská představila přítomným vyhodnocení akčního plánu za uplynulý rok 2010 a informovala o plnění jednotlivých opatření.

ikona souboruVyhodnocení Akčního plánu na rok 2010

6. Příprava opatření – rozdělení do akcí
Obě pracovní skupiny potvrdily vybraná opatření k realizaci pro rok 2011.

Za OPS Z

Op7-5 Realizace dohodnutého systému financování protidrogové politiky
Op3-1 Aplikace modelového financování se spoluúčastí měst a obcí pro vybrané druhy služeb
 • Op6-1 Podpora volnočasových aktivit formou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
 • Op7-1 Zmapování potřebnosti lůžek pro osoby v krizových životních situacích
  Návaznost na Op1-2 Podpora terénní práce včetně pomoci při řešení problémů s bydlením
 • Za OPS M

  • Op4-1 Podpora sociálních služeb poskytovaných v přirozeném prostředí
  • Op7-1 Zmapování potřebnosti lůžek pro osoby v krizových životních situacích
  • Op7-4 Sociálně aktivizační služby

  Poté se skupiny věnovaly náplni jednotlivých opatření. Výstupem této činnosti bude návrh akčního plánu 2011, který zpracuje odborná koordinátorka za metodické podpory Ing. Jiřího Lauermana (MB servis).
  Skupiny se domluvily na spolupráci na plnění opatření Op7-1 Zmapování potřebnosti lůžek pro osoby v krizových životních situacích. Domluvily se také na schůzce věnované tvorbě zadání analýzy, která se uskuteční v pátek 11. 3. 2011 od 9 hodin v jednací místnosti frýdlantské radnice.

  7. Závěr jednání
  Mgr. Porubská poděkovala přítomným za aktivní účast a ukončila jednání.

  Úkoly:

  1. Zajištění závěrečné zprávy za rok 2009 organizace Most k naději, o. s. – Mgr. Švejdová.
   Termín: 31. 3. 2011.
  2. Zaslat k připomínkování členům pracovních skupin Z a M návrh Akčního plánu na rok 2011 – Mgr. Porubská.
   Termín: 25. 3. 2011.

  Zpracovala:
  Lenka Porubská, 08/03/2011,
  odborná koordinátorka komunitního plánování.

  19.4.2011 22:03:48 | přečteno 703x | lenka.porubska
   

  Město Frýdlant

  Městský úřad Frýdlant
  T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

  tel.: +420 488 886 111
  e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
  podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
  datová schránka: t27bufd

  Další kontakty

   
  load