ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání OPS S a OPS OZP 31.03.2011

Komunitní plánování obcí Frýdlantska

 

Zápis ze schůzky

Odborné pracovní skupiny Senioři (OPS S) a Odborné pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením (OPS OZP)

čtvrtek 31. 3. 2011 od 13 hodin, Jednací místnost MěÚ Frýdlant

 

Přítomni: Bc. Jan Coufal, DiS., Eva Crhová, Jana Klinkáčková, Bc. Jitka Koutníková, Miroslava Mervová, Dagmar Michelová, Miluše Plíšková, Mgr. Lenka Porubská (odborná koordinátorka), Bc. Alan Maria Uhura, R. N. (vedoucí pracovní skupiny S).

Omluveni: Lenka Adámková, Marie Barešová, Marie Čapuchová, Mgr. Zdenka Čurdová, Pavel Chroust (vedoucí pracovní skupiny OZP), Věra Jurkovičová, Eva Kašíková, Jana Lipenská, Pavel Lžičař, Bohumila Matoušková, Irena Pavlíčková, Hana Severová, Marie Tymešová.

Nepřítomni: Věra Cermanová,  Eva Kohoutová, DiS., Pavla Maděrová.

 

Program jednání:

1. Organizační záležitosti

2. Informace o aktuálních aktivitách projektu IP 2

3. Představení Zprávy z dotazníkového šetření

4. Akční plán na rok 2011– úprava návrhu, doplnění údajů

 

1. Organizační záležitosti

Mgr. Porubská přivítala přítomné na společné schůzce pracovních skupin Senioři a Osoby se zdravotním postižením na radnici ve Frýdlantě a představila novou členku pracovní skupiny Senioři nominovanou obcí Kunratice, paní Miroslavu Mervovou. Poté koordinátorka provedla kontrolu plnění úkolu z minulé schůzky:

 

Zaslat k připomínkování členům pracovních skupin S a OZP návrh Akčního plánu na rok 2011 – Mgr. Porubská.

Termín: 25. 3. 2011 splněno

 

2. Informace o aktuálních aktivitách projektu IP 2

Mgr. Porubská informovala přítomné o konání Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji dne 26. 5. 2011v Babylonu v Liberci. Pro území bude možné zajistit svoz autobusovou dopravou. Případní zájemci se mohou hlásit odborné koordinátorce.

V rámci projektu vzniká Datové centrum sociálních služeb, které bude shromažďovat veškeré informace o sociálních službách a komunitním plánování v Libereckém kraji na jednom místě. K Datovému centru proběhne zaškolení poskytovatelů a zástupců samospráv přímo v území.

3. Představení Zprávy z dotazníkového šetření

Mgr. Porubská seznámila přítomné se zprávou z dotazníkového šetření, které proběhlo na podzim roku 2010. Dotazníkovou metodou se zjišťovala potřebnost odlehčovací služby v území. Více viz zpráva.

 

ikona souboruZpráva z průzkumu potřebnosti do

 

4. Akční plán na rok 2011 – úprava návrhu, doplnění údajů

Mgr. Porubská s přítomnými členy pracovních skupin provedla kontrolu návrhu akčního plánu na rok 2011. V rámci plánované aktivity v opatření 2-2 Katalog sociálních služeb na Frýdlantsku vyzvala poskytovatele a ostatní členy, aby posílali své nápady a náměty k tvorbě letáčku pro cílovou skupinu senioři a osoby se zdravotním postižením.

 

Mgr. Porubská poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

 

Úkoly:

1. Zjistit informace o konání školení k Datovému centru na území Frýdlantska, poté informovat poskytovatele a zástupce obcí – Mgr. Porubská.

Termín: 8. 4. 2011

 

2. Zaslat členům pracovních skupin S a OZP Územní řídicí skupinou schválený Akční plán pro rok 2011 – Mgr. Porubská.

Termín: 15. 4. 2011.

 

3. Poslat nápady a náměty k tvorbě informačního letáčku o službách pro seniory a osoby se zdravotním postižením – členové pracovních skupin.

Termín: 4. 5. 2011

 

Příští schůzka pracovních skupin S a OZP se uskuteční v úterý 3. května 2011 od 13 hodin v Domově U Spasitele.

 

 

Zpracovala:

Lenka Porubská, 19/04/2011.

18.7.2011 14:09:12 | přečteno 630x | lenka.porubska
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load