ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání OPS S a OPS OZP 28.02.2012

Komunitní plánování obcí Frýdlantska

Zápis ze schůzky

Odborné pracovní skupiny Senioři (OPS S) a Odborné pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením (OPS OZP)
úterý 28. 2. 2013 od 13 hodin, jednací místnost MěÚ Frýdlant

Přítomni: Eva Crhová, Marie Čapuchová, Mgr. Zdenka Čurdová, Věra Jurkovičová, Eva Kašíková, Eva Kohoutová (CZP LK), DiS, Jana Lipenská, Miroslava Mervová, Irena Pavlíčková, Miluše Plíšková, Mgr. Lenka Porubská (koordinátorka), Hana Severová, Marie Tymešová, Bc. Alan Maria Uhura, R. N. (vedoucí pracovní skupiny S).

Omluveni: Lenka Adámková, Marie Barešová, Bc. Jan Coufal, DiS., Pavel Chroust (vedoucí pracovní skupiny OZP), Bc. Jitka Koutníková, Pavla Maděrová, Bohumila Matoušková, Dagmar Michelová.

Hosté: Bc. Lucie Andršová, Martina Cerhová, DiS. a Andrea Melová (OSP, odbor sociálních věcí MěÚ Frýdlant), Lenka Bobvošová (Občanské sdružení D.R.A.K.), Hana Málková s kolegyní (ESY HANDICAP HELP, o. s.), Jana Horáková a Růžena Bergmanová (FOKUS Liberec občanské sdružení)

Nepřítomni: Věra Cermanová, Jana Klinkáčková, Pavel Lžičař.049, obrázek se otevře v novém okně

Program jednání:

  1. Přivítání a organizační záležitosti
  2. Kontrola plnění úkolů
  3. Akční plán na rok 2012

1. Přivítání a organizační záležitosti
Koordinátorka přivítala přítomné na společné schůzce pracovních skupin Senioři a Osoby se zdravotním postižením a představila hosty setkání: pracovnice oddělení sociální péče, OSV MěÚ Frýdlant, zástupce organizace D.R.A.K., FOKUS Liberec a ESY HANDICAP HELP, o.s.
Koordinátorka informovala o změně na její pozici územního koordinátora v rámci projektu IP 3 od května 2012 z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou. Požádala členy pracovních skupin a především jejich vedoucí o trpělivost a úzkou spolupráci s novým územním koordinátorem, aby nedošlo k útlumu procesu plánování nebo pozastavení některých probíhajících činností.
Dále koordinátorka představila Katalog sociálních a souvisejících služeb na Frýdlantsku, který byl vytištěn na sklonku listopadu předešlého roku. Požádala zástupce organizací a jednotlivých institucí, aby nahlásili potřebné počty letáků a kompletních katalogů (viz úkol č. 1). Dále představila Katalog sociálních služeb v Libereckém kraji, který byl vydán také na sklonku loňského roku. K dispozici je u paní Andršové na odboru sociálních věcí MěÚ Frýdlant nebo ho lze zajistit skrze koordinátorku nebo přímo u manažerky projektu IP 3, Ing. Pavli Žabkové pavla.zabkova@kraj-lbc.cz.
Koordinátorka přítomným předala nové informace k aktivitám projektu IP 3 a to především o připravovaných analýzách, které již mají vysoutěžené zpracovatele. Analýzy budou mapovat různou problematiku na úrovni celého kraje. Území i jednotliví poskytovatelé budou požádáni o spolupráci.

Přehled analýz s jejich zpracovateli:

  • Podrobná analýza služeb sociálního poradenství, jejich potřebnosti a dostupnosti – LB plán, s.r.o.
  • Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů – GI projekt, o.p.s.
  • Analýza kvality sítě služeb následné péče pro uživatele legálních i nelegálních návykových látek – PROADIS
  • Podrobná analýza využití finančních zdrojů pro sociální služby – INSTAND, o.s.

Zbývající dvě analýzy zaměřené na cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením a stav patologického hráčství v LK budou v blízké době také zadány.
Více informací k projektu IP 3 v prezentaci nebo na webových stránkách projektu http://ip3.kraj-lbc.cz.

Vedoucí oddělení sociální péče OSV MěÚ Frýdlant, Bc. Lucie Andršová, informovala o změně činnosti oddělení od ledna 2012 v souvislosti se sociální reformou. Dávkové systémy (v hmotné nouzi, pro OZP, PnP) přešly pod pobočky Úřadu práce ve Frýdlantě a v Novém Městě pod Smrkem. Činnost oddělení se bude zaměřovat především na sociální práci v terénu. Oddělení zaslalo na obce v ORP Frýdlant nabídku na pravidelné poskytování sociálního poradenství v místě, zájem zatím projevily tři obce. O dalších změnách budeme na schůzkách pracovních skupin informovat.

Paní Málková z občanského sdružení ESY HANDICAP HELP informovala přítomné o vývoji jejich záměru v Dětřichově. V dotačním řízení MPSV na rok 2012 získali finance jen na osobní asistenci. Proto se bude detašované pracoviště otevírat pravděpodobně až v červenci a v omezené podobě (7 startovacích bytů, dílna?).

Paní Horáková stručně představila organizaci FOKUS Liberec, která pomáhá osobám s duševním onemocněním. Odkaz na webové stránky organizace:
http://www.fokuslbc.eu.uvirt16.active24.cz
Sdružení plánuje rozšířit svou činnost i na Frýdlantsko a to konkrétně terénní službu podpora samostatného bydlení (§ 43). V tomto roce by se chtěli věnovat zjišťování potřebnosti této služby ve spolupráci se členy pracovních skupin S a OZP a dalšími subjekty (viz akční plán na rok 2012).

050, obrázek se otevře v novém okně2. Kontrola plnění úkolů
1. Zadat zbývající žádosti do databáze a doplnit do poznámek informaci o tom, že žadatel, který už je zaevidován jiným zařízením, podal žádost i ve vašem zařízení/službě – Crhová, Jurkovičová, Lipenská, Plíšková, Uhura (Štrosnerová).
Termín: 31. 1. 2012 úkol trvá (viz úkol č. 2 na konci zápisu)

2. Doplnit informace u žádostí o PnP včetně zpráv ze sociálního šetření – Andršová, Koutníková.
Termín: 31. 1. 2012 plnění úkolu nezjištěno, od ledna 2012 agenda dávkových systémů přechází na pobočky Úřadu práce

3. Se správcem databáze (pan Müller) doplnit údaje na první stránce o: kolonku o urgenci umístění žadatele a informaci o všech žádostech žadatele (na základě splnění úkolu č. 1) – koordinátorka.
Termín: 31. 1. 2012 úkol trvá (viz úkol č. 3 na konci zápisu)

4. Zajistit kontrolu a archivování žádostí zemřelých osob v databázi – koordinátorka.
Termín: 31. 1. 2012 úkol trvá (viz úkol č. 4 na konci zápisu)

5. Dokončit zprávu z proběhlého zjišťování (Op 4-2 Podpora sociálních služeb v přirozeném prostředí) – koordinátorka.
Termín: 9. 12. 2011 splněno

6. Předložit zprávu z proběhlého zjišťování(Op 4-2 Podpora sociálních služeb v přirozeném prostředí) na jednání ÚŘS – koordinátorka.
Termín: 15. 12. 2011 splněno

3. Akční plán na rok 2012
Návrh akčního plánu je přílohou zápisu.

Mgr. Porubská poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Úkoly:
1. Nahlásit koordinátorce potřebný počet letáků nebo kompletních katalogů (katalog se skládá z letáků pro tyto cílové skupiny: senioři, občané s handicapem, rodina děti a mládež a občané ve složité životní situaci) – poskytovatelé, zástupci organizací a institucí.
Termín: 30. 3. 2012

2. Zadávat nové žádosti do databáze a doplnit do poznámek informaci o tom, že žadatel, který už je zaevidován jiným zařízením, podal žádost i ve vašem zařízení/službě – Crhová, Jurkovičová, Lipenská, Plíšková, Uhura (Štrosnerová).
Termín: průběžně celý rok

3. Se správcem databáze (pan Müller) doplnit údaje na první stránce o: kolonku o urgenci umístění žadatele a informaci o všech žádostech žadatele – koordinátorka.
Termín: 15. 4. 2012

4. Zajistit kontrolu a archivování žádostí zemřelých osob v databázi – koordinátorka.
Termín: 15. 4. 2012

Zpracovala:
Lenka Porubská, 15/02/2012. 

29.3.2012 11:46:47 | přečteno 1329x | lenka.porubska
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load