ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání OPS S a OPS OZP 22.07.2010

Zápis ze společné schůzky Odborné pracovní skupiny Senioři (OPS S) a Odborné pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením (OPS OZP)

čtvrtek 22.07.2010 od 13 - 15 hod., Domov Raspenava

Přítomni: Eva Crhová, Jana Lipenská, Miluše Plíšková, Bc. Alan Maria Uhura, R. N. (vedoucí pracovní skupiny S), Mgr. Lenka Porubská (odborná koordinátorka), Věra Cermanová, Jan Coufal, Mgr. Zdenka Čurdová, Pavel Chroust (vedoucí pracovní skupiny OZP), Bc. Jitka Koutníková.

Hosté: Lenka Adámková, Ludmila Brynychová, Dagmar Michelová, Eva Kohoutová, DiS., Pavla Novotná.

Omluveni: Věra Jurkovičová, Eva Kašíková, Mgr. Hana Severová, Bohumila Matoušková, Marie Tymešová.

Nepřítomni: Marie Barešová, Jana Klinkáčková, Pavel Lžičař.

Program jednání:

1. Přivítání a představení účastníků jednání

2. Organizační záležitosti

3. Tvorba dotazníku

4. Závěr jednání - diskuze

1. Přivítání a představení účastníků jednání

Pan Chroust přivítal přítomné na společné schůzce pracovních skupin Seniorů a Osob se zdravotním postižením. Pro účastníky shrnul závěry z poslední schůzky a předal slovo koordinátorce.

Schůzka OPS S a OPS OZP 22. 7. 2010 v Domově Raspenava, obrázek se otevře v novém okně2. Organizační záležitosti

Koordinátorka poprosila přítomné o podpis a kontrolu kontaktních údajů v prezenční listině. Pokud by někdo nechtěl, aby byly tyto údaje na internetových stránkách, nechť o tom koordinátorku informuje. Dále představila hosty jednání: Lenka Adámková - Diakonie Beránek, Nové Město pod Smrkem, Dagmar Michelová - Diakonie Beránek, Hejnice, Ludmila Brynychová - obec Kunratice, Eva Kohoutová, DiS. - CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje o. s., paní Novotná - ESY HANDICAP HELP, o. s.

Mgr. Porubská předala účastníkům jednání červnové číslo občasníku Sociálka a Katalog vystavovatelů 2010 z Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje. Dále vyzvala pracovní skupinu Osoby se zdravotním postižením k hlasování o nové člence skupiny paní Koutníkové. Paní Koutníková byla zvolena všemi přítomnými členy za členku skupiny Osoby se zdravotním postižením.

3. Tvorba dotazníku

Skupiny se věnovaly tvorbě dotazníku. Nakonec byl vytvořen soubor několika otázek, se kterými bude dále pracovat L. Porubská, P. Chroust a A. Uhura. Po úpravách a doplnění se dotazník rozešle členům pracovních skupin. Členové budou mít za úkol dotazník opřipomínkovat a zkonzultovat na svém pracovišti, případně v rodině, se svými blízkými apod. Na schůzce byl také dohodnut předběžný způsob distribuce dotazníku do území - s pomocí členů pracovních skupin a starostů měst a obcí.

4. Závěr jednání - diskuze

L. Porubská vyzvala paní Novotnou, aby představila činnost organizace ESY HANDICAP HELP, o. s. Organizace má v Novém Městě pod Smrkem dílnu pro pět osob se zdravotním postižením, služba je registrována jako sociální rehabilitace. Hlavním partnerem dílny je společnost Syner, s. r. o. V dílně vyrábějí propagační a upomínkové předměty podle zakázek.

Pan Chroust poděkoval přítomným za účast na schůzce a ukončil jednání.

Příští schůzky pracovních skupin se uskuteční v září. Termín bude upřesněn.

Zpracovala:

Lenka Porubská

Odborná koordinátorka komunitního plánování

4.8.2010 15:11:24 | přečteno 971x | lenka.porubska
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load