ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání OPS S a OPS OZP 20.9.2012

Zápis ze schůzky Odborné pracovní skupiny Senioři (OPS S) a Odborné pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením (OPS OZP)


Komunitní plánování obcí Frýdlantska

Zápis ze schůzky

Odborné pracovní skupiny Senioři (OPS S) a Odborné pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením (OPS OZP)

úterý 20. 9. 2012 od 13 hodin, jednací místnost MěÚ Frýdlant

Přítomni: Eva Crhová, Marie Čapuchová, Mgr. Zdenka Čurdová, Jana Klinkáčková, Bc. Alan Uhura, R.N. (vedoucí pracovní skupiny S), Pavel Chroust (vedoucí skupiny OZP), Pavla Maděrová, Marie Tymešová, Mirka Kyksová, DiS.

Omluveni: Věra Jurkovičová, Eva Kašíková, Jana Lipenská, Dagmar Michelová, Irena Pavlíčková, Miluše Plíšková, Věra Cermanová, Bc. Jan Coufal Jan, DiS., Mgr. Zdenka Burdová, Eva Kohoutová, DiS., Bc. Jitka Koutníková, Pavel Lžíčař, Bohumila Matoušková.

Hosté: Eliška Pokorná ( Rodina24, o.s.)

Nepřítomni: Miroslava Mervová, Hana Severová.

Program jednání:

  1. Prezentace nového poskytovatele služeb osobní asistence Rodina24, o.s. na Frýdlantsku
  1. Vyhodnocení aktivit akčního plánu pro rok 2012 KPF
  1. Různé

Koordinátorka Mirka Kyksová, DiS. přivítala všechny přítomné v jednací místnosti MěÚ Frýdlant a pak předala slovo hostu, paní  Elišce Pokorné z organizace Rodina24, o.s.

1. Prezentace nového poskytovatele služeb osobní asistence Rodina24, o.s. na

 Frýdlantsku

Paní Eliška Pokorná představila členům obou pracovních skupin organizaci Rodina24, o.s., její dosavadní činnost a zkušenosti v poskytování služeb osobní asistence na Jablonecku a Liberecku. Rovněž přítomné informovala o připravovaném začátku poskytování služeb osobní asistence společností na Frýdlantsku – v průběhu listopadu 2012.

Členové obou pracovních skupin pokládali paní Pokorné otázky týkající se služeb osobní asistence poskytované Rodinou24.

2. Vyhodnocení aktivit akčního plánu pro rok 2012 KPF

Koordinátorka seznámila přítomné členy obou pracovních skupin s tím, jak proběhne vyhodnocení aktivit akčního plánu na rok 2012. Na základě monitoringu jednotlivých opatření z akčního plánu na rok 2012, koordinátorka během uplynulých dvou měsíců zjišťovala u garantů aktuelní stavy plnění opatření z akčního plánu. Zjištěné výstupy konzultovala v měsíci srpnu a začátkem září s vedoucí Územní řídící skupiny Mgr. Radoslavou Žákovou. Tyto výstupy prezentovala koordinátorka členům obou pracovních skupin. Ti pak probírali jednotlivá opatření a domlouvali se na zachování,úpravách či změnách stávajících opatření vzhledem k novému akčnímu plánu na rok 2013. Zaznamenané návrhy čí změny zpracuje koordinátorka do pracovní verze návrhu akčního plánu na rok 2013, kterou rozešle členům obou pracovních skupin k připomínkování.

Termín: 15.11. 2012

3. Různé

Koordinátorka informovala členy pracovních skupin o připravovaném projektu k výzvě 97 OP LZZ, který se týká financování pracovního místa koordinátora komunitního plánování po ukončení projektu IP 3, vytvoření nového Komunitního plánu na 2015 – 2020 a  návrhu modelu dostupné sítě sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené. Projekt bude vytvořen ve spolupráci se společností  GI projekt, o.p.s. Praha.

Paní Maděrová předala koordinátorce částečně zpracované materiály od paní.Zimmermannové, z ESY HANDICAP HELP, vztahující se k Op 5-2b – Frýdlantsko bez bariér – vytipování problematických míst. Pan Chroust s koordinátorku materiály vyhodnotí – Termín: 30.11.2012 Ve spolupráci se Svazem tělesně postižených – pí. Tomešovou doplní vytipování problematických míst a vytvoří koordinátorka s panem Chroustem seznam problematických míst, který bude dán na zastupitelstva příslušných obcí.

Paní Crhová, ředitelka Domova u Spasitele informovala přítomné o zkušenostech z provozu denního stacionáře, zatím malý zájem, pokud by toto bylo i příští rok, bude se uvažovat o přeměnu na odlehčovací službu.

Bc. Uhura informoval o odlehčovací službě v DD Jindřichovice p.S., zájem je, není možné navýšit počet lůžek odlehčovací služby vzhledem ke kapacitě DD.

Pan Chroust informoval zúčastněné o zkušenostech se sociálně terapeutické dílny, nyní volná kapacita. Zdůraznil také problém dopravy pro handicapované osoby na Frýdlantsku – není žádný poskytovatel, rodiny musí své blízké vozit samy a to je zatěžující, raději nechávají své blízké doma.

Koordinátorka poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Úkoly:

1.  Pracovní verze návrhu akčního plánu na rok 2013, k připomínkování členům pracovních skupin – koordinátorka M.Kyksová, DiS.

Termín: 15.11. 2012

2. Vyhodnocení předaných materiálů od ESY HANDICAP HELP – vytipování problematických míst pro zdravotně postižené – pan Chroust, koordinátorka.

Termín: 30.11. 2012

3. Vyhodnocení fungování elektronické databáze a návrhy na případné změny – Bc. Uhura.

Termín: 31.10.

Zpracovala:

Mirka Kyksová, 27/09/2012.

30.11.2012 13:45:15 | přečteno 512x | mirka.kyksova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load