ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání OPS S a OPS OZP 19.10.2010

Komunitní plánování obcí Frýdlantska

Zápis ze schůzky
Odborné pracovní skupiny Senioři (OPS S) a Odborné pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením (OPS OZP)
úterý 19. 10. 2010, 13 - 15:30 hodin, Domov U Spasitele, Frýdlant

Přítomni: Lenka Adámková, Marie Barešová, Eva Crhová, Jan Coufal, Marie Čapuchová, Mgr. Zdenka Čurdová, Pavel Chroust (vedoucí pracovní skupiny OZP), Eva Kašíková, Bc. Jitka Koutníková, Pavla Maděrová (Novotná), Bohumila Matoušková, Dagmar Michelová, Mgr. Lenka Porubská (odborná koordinátorka), Miluše Plíšková, Hana Severová, Marie Tymešová, Bc. Alan Maria Uhura, R. N. (vedoucí pracovní skupiny S).
Omluveni: Ludmila Brynychová, Věra Cermanová, Věra Jurkovičová, Jana Klinkáčková, Jana Lipenská, Irena Pavlíčková.
Host: Ing. Jana Pokorná, CEPROS, o. s.
Nepřítomni: Pavel Lžičař.

Program jednání:OPS S+OPS OZP 19. 10. 2010 1, obrázek se otevře v novém okně
1. Přivítání účastníků jednání
2. Organizační záležitosti, plnění úkolů
3. Určení priorit na rok 2011
4. Závěr jednání - diskuze

1. Přivítání účastníků jednání
Mgr. Porubská přivítala přítomné na společné schůzce pracovních skupin Senioři a Osoby se zdravotním postižením v Domově U Spasitele ve Frýdlantě.

2. Organizační záležitosti, plnění úkolů
Mgr. Porubská vyzvala pracovní skupinu Senioři k hlasování o přijetí nové členky paní Evy Kašíkové. Paní Kašíková byla zvolena přítomnými členy pracovní skupiny novou členkou.
Koordinátorka informovala přítomné o volných místech ve vzdělávacích kurzech, které jsou součástí projektu IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji. Podrobnější informace včetně přehledu kurzů a volných míst bude rozeslán prostřednictvím elektronické pošty.

Dotazník (Op5-2 Zajištění odlehčovacích služeb)
Dále koordinátorka vyzvala členy pracovních skupin k odevzdání vyplněných dotazníků. Sebrané dotazníky budou zpracovány a vyhodnoceny. Poté koordinátorka rozešle krátkou zprávu s vyhodnocením dotazníků.

Společná evidence žadatelů o sociální službu (Op4-1 Zajištění odpovídajícího počtu a charakteru lůžek pro seniory)
Koordinátorka uvedla, že jí byly zaslány informace ze zbývajících zařízení (úkol z minulé schůzky). Proto navrhuje, aby se uskutečnila pracovní schůzka všech zainteresovaných. Na této pracovní schůzce by byl vytvořen návrh systému evidence (kdo by se na systému podílel, komu by byl určen, kdo by ho spravoval, jak by fungoval). Tento návrh byl zúčastněnými přijat, schůzka se uskuteční v úterý 30. listopadu 2010 od 13 hodin v jednací místnosti MěÚ Frýdlant.

OPS S +OPS OZP 19. 10. 2010 3, obrázek se otevře v novém okně3. Určení priorit na rok 2011
Koordinátorka informovala přítomné, že na posledním jednání Územní řídicí skupiny bylo rozhodnuto, že každá pracovní skupina má za úkol určit tři prioritní aktivity na příští rok 2011. Vzhledem k tomu se musí pozměnit i plánovaný program schůzky (vyzkoušení si techniky ohniskové skupiny).
Koordinátorka požádala pana Chrousta (vedoucí OPS OZP) a pana Uhuru (vedoucí OPS S), aby spolu se členy svých pracovních skupin projednali a určili priority na rok 2011. Následovala práce ve skupinách.

Pracovní skupiny určily tyto priority na rok 2011:
OPS Senioři :
1. Denní stacionář
2. Podpora vzniku terénní sítě v území
3. Motivace politických zástupců - DSO Mikroregion Frýdlantsko, ÚŘS a G9

OPS Osoby se zdravotním postižením:
1. Respitní péče
(pro OPS OZP by stačil informační leták (materiál) o možnostech zajištění této služby rodinným příslušníkům apod.)
Odlehčovací služba terénní - vybrat subjekt, který by službu zajišťoval, financování apod.
2. Podpora vzniku informačního centra
(kontaktní a informační místo, předávání důležitých informací v území - Zlepšení informovanosti o sociálních službách)
3. Zmapování bariérových míst na území Frýdlantska

Určené priority budou předloženy na jednání Územní řídicí skupiny KPF, dále budou sloužit jako podklad k vytvoření akčního plánu na rok 2011.

4. Závěr jednání - diskuzeOPS S+OPS OZP 19. 10. 2010 4, obrázek se otevře v novém okně
Na závěr schůzky se v pracovní skupině diskutovalo o tom, co lidé v území postrádají. Starší lidé, kteří zůstali sami v domě bez rodiny, často chtějí do domovů důchodců. Sociální službu ještě nepotřebují, nechtějí však být sami. Možným řešením osamělosti by mohlo být využití dobrovolníků, kteří by za těmito lidmi docházeli.

Mgr. Porubská poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Úkol:
Zpracovat zprávu o dotazníkovém šetření a rozeslat členům pracovních skupin S a OZP - odborná koordinátorka.
Termín: 12. 11. 2010

Zpracovala:
Lenka Porubská,
odborná koordinátorka komunitního plánování.

1.12.2010 16:28:25 | přečteno 1213x | lenka.porubska

Navigace

Komunitní plánování

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load