ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání OPS S a OPS OZP 15.11.2011

Zápis ze schůzky

Odborné pracovní skupiny Senioři (OPS S) a Odborné pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením (OPS OZP)
úterý 15. 11. 2011 od 13 hodin, jednací místnost MěÚ Frýdlant

Přítomni: Eva Crhová, Marie Čapuchová, Mgr. Zdenka Čurdová, Pavel Chroust (vedoucí pracovní skupiny OZP), Věra Jurkovičová, Eva Kašíková, Bc. Jitka Koutníková, Jana Lipenská, Bohumila Matoušková, Mgr. Lenka Porubská (koordinátorka), Miluše Plíšková, Marie Tymešová, Bc. Alan Maria Uhura, R. N. (vedoucí pracovní skupiny S).

Omluveni: Lenka Adámková, Bc. Jan Coufal, DiS., Pavel Lžičař, Pavla Maděrová, Miroslava Mervová, Dagmar Michelová, Irena Pavlíčková, Hana Severová.

Hosté: Bc. Lucie Andršová (sociální odbor MěÚ Frýdlant), Lenka Bobvošová (D.R.A.K.), Hana Málková (ESY HANDICAP HELP, o. s.), Lenka Zimmermannová (ESY HANDICAP HELP, o. s.)

Nepřítomni: Marie Barešová, Věra Cermanová, Jana Klinkáčková, Eva Kohoutová, DiS.

Program jednání:

  1. Představení nových organizací poskytujících sociální služby na Frýdlantsku
  2. Vyhodnocení aktivit akčního plánu pro rok 2011 KPF
  3. Různé

1. Představení nových organizací poskytujících sociální služby na Frýdlantsku
Mgr. Porubská přivítala přítomné na společné schůzce pracovních skupin Senioři a Osoby se zdravotním postižením v jednací místnosti MěÚ Frýdlant. Představila hosty setkání: zástupce organizace D.R.A.K. – Lenku Bobvošovou a zástupce organizace ESY HANDICAP HELP, o. s. – Lenku Zimmermannovou a Hanu Málkovou. Poté předala hostům slovo.
Paní Bobvošová, vedoucí sociálních služeb o.s. D.R.A.K,  představila aktivity sdružení, které se zaměřují na podporu dětí a dospělých osob s tělesným znevýhodněním a jejich rodin a předala přítomným letáčky s kontakty. Uvedla, že na Frýdlantsku působí se službou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Službu zajišťuje jedna pracovnice, která do území dojíždí. Aktuálně dochází do třech až čtyřech rodin. Informace o jednotlivých službách a aktivitách sdružení lze nalézt na odkazu: www.sdruzenidrak.org.
Poté si vzala slovo paní Zimmermannová z občanského sdružení ESY HANDICAP HELP. Na území Frýdlantska poskytují v současné době dvě sociální služby a to osobní asistenci (chlapci z Bulovky) a dílnu sociální rehabilitace SMRK pod vedením paní Maděrové. Kapacita dílny je omezena a dochází do ní 5 klientů. Pokud je potřeba, poskytují klientům také odborné sociální poradenství.
Sdružení má záměr vybudovat v Dětřichově v budově bývalé mateřské školky centrum služeb. Vše ale bude záviset na zajištění financí a na vývoji legislativy. Plánují, že k březnu 2012 bude vytvořeno 12 krizových lůžek pro muže v předdůchodovém věku, kteří si zde budou dopracovávat roky do důchodu. K tomu by jim měla posloužit truhlářská dílna. Podle možností organizace budou následovat další aktivity (terénní zdravotní služba, startovací byty pro osoby s těžkým zdravotním postižením, dům na půl cesty pro děti opouštějící dětské domovy a další). Jednotlivé aktivity budou také přinášet nová pracovní místa a záměrem ESY HANDICAP HELP, o.s. je, aby byly zaměstnáni místní lidi. O vývoji situace budeme na schůzkách pracovních skupin informovat.
Více informací o organizaci je k dohledání na odkazu: www.esyhandicaphelp.wgz.cz.

2. Vyhodnocení aktivit akčního plánu pro rok 2011 KPF
Op2-2 Katalog sociálních služeb na Frýdlantsku
Akce 2-2a – 2-2e splněny
Akce 2-2f  Distribuce katalogu se překlopí do dalšího roku (návrh 12/2011 – 2/2012)

Op2-3 Sociální informační síť Frýdlantska
Akce 2-3a – b nesplněny
Nositel akce – vedoucí OPS OZP, pan Chroust, navrhuje aktivitu ponechat do roku 2012 v akčním plánu, zatím bez konkrétnějšího upřesnění.

Op4-1 Zajištění odpovídajícího počtu a charakteru lůžek pro seniory
Akce 4-1a – d splněny
Akce 4-1e Posouzení případných změn (změna kapacity, registrace služby) na základě zjištění v databázi bude pokračovat v roce 2012
Koordinátorka požádala vstupující poskytovatele do databáze, aby zadali zbývající žádosti a doplnili do poznámky u žádosti informaci o tom, že žadatel podal žádost i v jejich zařízení/službě. Viz úkol č. 1. na konci zápisu. Také požádala sociální pracovnice, aby postupně začaly doplňovat informace k jednotlivým žadatelům včetně zpráv ze sociálního šetření. Úkol č. 2.

Op 4-2 Podpora sociálních služeb v přirozeném prostředí
Akce 4-2a splněna
Akce 4-2b nesplněna, rozhodnuto pro nerealizaci – nebylo vydefinováno zadání pro dotazníkové šetření, členové OPS neměli důvěru v úspěšnost metody zjišťování prostřednictvím žáků základních škol
Akce 4-2c splněna
Akce 4-2d nesplněna – nerealizováno z důvodu pracovního vytížení metodičky komunitního plánování pro ORP Frýdlant Ing. Pokorné a koordinátorky Mgr. Porubské
Akce 4-2e Zpracování poznatků z proběhlého zjišťování probíhá, viz úkol č. 5
Akce 4-2f Projednání zjištěných poznatků v OPS a ÚŘS, rozhodnutí o dalším postupu splněno částečně – jednání ÚŘS proběhne 15. 12. 2011, úkol č. 6.

Op 5-2 Zajištění odlehčovacích služeb
Akce 5-2a splněno
Akce 5-2b nesplněno, návrh přesunout akci na rok 2012,
Akce 5-2c nesplněno, akce se přesouvá na rok 2012,
Akce 5-2d Začátek poskytování služby se automaticky přesouvá na rok 2012 – termín od 1. 1. 2012

Op 5-3 Frýdlantsko bez bariér
Akce5-3a nesplněno
Vedoucí OPS , pan Chroust, navrhuje akci přesunout na rok 2012, zatím bez konkrétnějšího upřesnění.

Op 7-3 Podpora a rozšíření ambulantních a terénních služeb
Akce 7-3a splněno
Akce7-3b – e zrušeny na základě výstupu jednání v akci 7-3a: Domov U Spasitele registruje službu denního stacionáře a začne ji poskytovat od 1. 1. 2012 pro jednoho klienta. Pokud se služba osvědčí, bude zařízení plánovat rozšíření kapacity.

3. Různé
Koordinátorka uvedla, že pro vyhledávání sociálních služeb slouží volně přístupný webový Registr poskytovatelů sociálních služeb, který provozuje MPSV. Pomocí filtrů lze hledání upřesnit. Odkaz na registr: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1322817688793_4

Mgr. Porubská poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Úkoly:
1. Zadat zbývající žádosti do databáze a doplnit do poznámek informaci o tom, že žadatel, který už je zaevidován jiným zařízením, podal žádost i ve vašem zařízení/službě – Crhová, Jurkovičová, Lipenská, Plíšková, Uhura (Štrosnerová).
Termín: 31. 1. 2012

2. Doplnit informace u žádostí o PnP včetně zpráv ze sociálního šetření – Andršová, Koutníková.
Termín: 31. 1. 2012

3. Se správcem databáze (pan Müller) doplnit údaje na první stránce o: kolonku o urgenci umístění žadatele a informaci o všech žádostech žadatele (na základě splnění úkolu č. 1) – koordinátorka.
Termín: 31. 1. 2012

4. Zajistit kontrolu a archivování žádostí zemřelých osob v databázi – koordinátorka.
Termín: 31. 1. 2012

5. Dokončit zprávu z proběhlého zjišťování (Op 4-2 Podpora sociálních služeb v přirozeném prostředí) – koordinátorka.
Termín: 9. 12. 2011

6. Předložit zprávu z proběhlého zjišťování(Op 4-2 Podpora sociálních služeb v přirozeném prostředí) na jednání ÚŘS – koordinátorka.
Termín: 15. 12. 2011

Termín příští schůzky pracovních skupin S a OZP bude později upřesněn.

Zpracovala:
Lenka Porubská, 29/11/2011.

7.3.2012 7:25:47 | přečteno 673x | lenka.porubska
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load