ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání OPS (S) a OPS (OZP) 12.01.2010

Zápis z jednání vedoucích OPS S a OPS OZP
v úterý 12. 1. 2010 od 9 do 11.30 v Domově Raspenava

Přítomni: Pavel Chroust - vedoucí OPS OZP
Bc. Alan Maria Uhura, R. N. - vedoucí OPS S
Mgr. Lenka Porubská - odborná koordinátorka

Obsah jednání: projednání připomínek a návrhů k poslední pracovní verzi KPF

Poznámky a závěry z jednání:

· OK seznámila vedoucí OPS s výsledkem jednání s vedoucím sociálního odboru MěÚ Frýdlant s panem Bc. Václavíčkem. Ten přislíbil v případě potřeby svou účast nebo účast paní Andršové, vedoucí oddělení dávek soc. odboru MěÚ Frýdlant, při jednáních OPS.

· Připomínky a návrhy ke Zjednodušenému akčnímu plánu KPF pro rok 2010: vedoucí OPS S a OPS OZP navrhují, aby v letošním roce 2010 byly přednostně zrealizovány tyto aktivity (chápány jako prioritní):

Op. 1-4 Stabilizace a rozšíření poradenských služeb: zvážení možností města Frýdlant ve spolupráci s obcemi o zpracování projektu „Nový Posec“, časový rozvrh aktivit bez změny.

Návrh na upozornění pro obce a OPS na význam předávání informací OK. Návrh má přímou souvislost i s následujícím opatřením.

Op. 2-1 Podpora pořádání osvětových a informačních akcí: vedoucí OPS upřednostňují podporu již zavedených akcí, kde by se mohly sociální služby prezentovat.

Op. 2-2 Katalog sociálních služeb na Frýdlantsku: změna časového rozvrhu aktivit - shromáždění informací leden, únor; výroba první zjednodušené varianty - konec února - březen.

Op. 2-3 Sociální informační síť: návrh na vytvoření metodiky pro činnost centra. Centrum je chápáno jako trvalá služba (nevhodné využití OK z projektu IP2 - riziko zániku centra po ukončení projektu v roce 2011), která by se měla nacházet na sociálním odboru, zde nejlepší podmínky pro přístup k informacím jak pro obce, tak pro poskytovatele i uživatele soc. služeb. Po dobu trvání projektu IP2 bude soc. informační síť zaštiťovat OK, do budoucna je ale třeba projednat spolupráci se soc. odborem.

· pan Chroust upozornil na velkou vůli členů jednotlivých OPS dobrovolně se scházet ale zároveň žádné záruky skutečné realizace naplánovaných aktivit, z toho důvodu navrhuje jasné definování organizační struktury procesu plánování, popisu činností, především však rozhodovacích pravomocí a zodpovědnosti jednotlivých pozic.

Frýdlant 13. 1. 2010
Zapsala: Mgr. Lenka Porubská

4.5.2010 7:44:23 | přečteno 746x | lenka.porubska
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load