ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání OPS OZP 18.06.2010

Zápis ze schůzky Odborné pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením (OPS OZP)
pátek 18. 6. 2010 od 13:00 - 15:00 hod., Domov Raspenava

Přítomni: Mgr. Zdenka Čurdová, p. Pavel Chroust, Mgr. Lenka Porubská (odborná koordinátorka).Schůzka OPS OZP Domov Raspenava 18. 6. 2010, obrázek se otevře v novém okně
Hosté: Bc. Jitka Koutníková.
Omluveni: Bc. Jan Coufal, DiS, p. Pavel Lžičař.
Nepřítomni: pí Věra Cermanová, pí Bohumila Matoušková, pí Marie Tymešová.

Jednání vedl pan Pavel Chroust, vedoucí Odborné pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením.

Program jednání:

  1. Přivítání a představení účastníků jednání, seznámení s obsahem jednání.
  2. Informace z procesu Komunitní plánování obcí Frýdlantska.
  3. Projednání opatření z akčního plánu na rok 2010, které byly pracovní skupině přiděleny Územní řídicí skupinou.
  4. Závěr jednání - diskuze.

1. Přivítání a představení účastníků jednání, seznámení s obsahem jednání
Vedoucí pracovní skupiny přivítal přítomné na jednání a seznámil je s programem jednání. Do pracovní skupiny bude docházet místo paní Koštejnové nová vedoucí sociálního odboru v Novém Městě pod Smrkem Bc. Jitka Koutníková.

2. Informace z procesu Komunitní plánování obcí Frýdlantska
Odborná koordinátorka pro členy pracovní skupiny a hosty shrnula aktivity, které proběhly během první poloviny roku 2010 v komunitním plánování. Tato pracovní skupina se naposledy sešla na konci listopadu 2009.
Na začátku března byl zpracovatelem odevzdán dokument Komunitní plán obcí Frýdlantska (Doplněná verze, Únor 2010). Od ledna 2010 se sešla Územní řídicí skupina (ÚŘS) celkem třikrát. Na jednání řídicí skupiny i na jednání Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko bylo několikrát zdůrazněno, že je potřeba dokument schválit zastupitelstvy obcí, aby byla zajištěna legitimita procesu v území. Do 31. 5. 2010 schválilo dokument devět zastupitelstev města a obcí.
Během února vytvořila odborná koordinátorka dva základní dokumenty plánování rozvoje sociálních služeb v území a to Struktura a organizace procesu komunitního plánování obcí Frýdlantska pro roky 2010 - 2011 a Jednací řád Územní řídicí skupiny a Odborných pracovních skupin komunitního plánování obcí Frýdlantska. Dokumentybyly projednány a schváleny řídicí skupinou dne 11. 3. 2010.
Od února se řídicí skupina zabývá akčním plánem na rok 2010. V březnu 2010 se začíná pracovat na naplňování opatření Op2-2 Katalog sociálních služeb. Výsledkem úsilí je vydání skládačky Přehled sociálních služeb na Frýdlantsku. Podobu a obsah vytvořily odborná koordinátorka, Mgr. Žáková a Mgr. Švejdová. Tisk byl hrazen z projektu IP 2, jehož nositelem je Liberecký kraj. Skládačka byla distribuována v polovině května do obcí, které jsou zapojeny do procesu plánování a všem poskytovatelům sociálních služeb na území Frýdlantska. Spolu s touto skládačkou vznikl leták upozorňující na Komunitní plánování obcí Frýdlantska, na jeho vytvoření se podílela Mgr. Švejdová a JUDr. Dušek. Pomocí skládačky a letáku byl proces komunitního plánování obcí Frýdlantska prezentován na Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje v Liberci a na V. Ošetřovatelském dni ve Frýdlantě. Veškeré informace o procesu plánování na území Frýdlantska a další aktuality jsou soustředěny na odkazu komunitní plánování na stránkách města Frýdlant - https://www.mesto-frydlant.cz/cs/mesto-frydlant/komunitni-planovani/. Na tvorbě těchto stránek se podílí Mgr. Švejdová a odborná koordinátorka.
Na posledním jednání řídicí skupiny (6. 5. 2010) byla přidělena pracovním skupinám opatření z akčního plánu k projednání. Během června by se tak měly uskutečnit první schůzky pracovních skupin v roce 2010.

3. Projednání opatření z akčního plánu na rok 2010, které byly pracovní skupině přiděleny Územní řídicí skupinou.
Op5-2 Zajištění odlehčovacích služeb
Pracovní skupina navrhuje vytvoření jednoduchého dotazníku, který by obsahoval informace o činnostech, které zahrnuje odlehčovací služba, kdo by mohl službu poskytovat a kolik by za ní zájemce zaplatil. Dotazník by měl oslovit nejen případné poskytovatele odlehčovací služby, ale i potenciální uživatele. Cílem dotazníku bude zmapování skutečné poptávky po respitní péči v území (určení druhu a rozsahu požadované služby, určení cílové skupiny). Dotazník by byl distribuován na celé území Frýdlantska.
Skupina navrhuje podílet se na tvorbě dotazníku s pracovní skupinou seniorů. Navrhovaný termín setkání - 22. 7. 2010 od 13 hod. v Domově Raspenava.

Op5-3 Frýdlantsko bez bariér
Nebyla vytipována konkrétní problémová místa, pracovní skupina všeobecně konstatuje špatné řešení chodníků na celém území Frýdlantska. Opatření se bude projednávat na dalších setkání OPS OZP, především ve spolupráci se členkami Svazu tělesně postižených.

4. Závěr jednání - diskuze
Vedoucí pracovní skupiny poděkoval přítomným za účast na schůzce a ukončil jednání.

Úkoly:
1. Předání informací pracovní skupině Senioři o záměrech skupiny Osoby se zdravotním postižením, domluvit termín společné schůzky. OK
Termín: 22. 6. 2010

Přesný termín příští schůzky OPS OZP bude později upřesněn.

Zpracovala:
Lenka Porubská
Odborná koordinátorka komunitního plánování

1.7.2010 8:19:00 | přečteno 805x | lenka.porubska
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load