ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání OPS M 25.03.2011

Komunitní plánování obcí Frýdlantska

Zápis ze schůzky
Odborné pracovní skupiny Národnostní a etnické menšiny (OPS M)
pátek 25. 3. 2011 od 9 hodin, jednací místnost MěÚ Frýdlant

Přítomni: Petr Hampacher, Květoslava Jarková, Bc. Jitka Koutníková, Mgr. Marie Matušková, Mgr. Lenka Porubská (odborná koordinátorka), Romana Šidlová, Mgr. Radoslava Žáková (předsedkyně ÚŘS).
Omluveni: Michal Beňák, Ing. Alena Dvořáková, Jiří Horák, Dana Karalová.
Host: Jana Siváková.

Program jednání:

  1. Volba vedoucího pracovní skupiny
  2. Kontrola plnění úkolů
  3. Akční plán – činnost pracovní skupiny M v roce 2011
  4. Agentura pro sociální začleňování (informace)
  5. Projekt IP 1 – 4. výzva (informace)
  6. Diskuze

Mgr. Žáková přivítala přítomné na schůzce pracovní skupiny Národnostní a etnické menšiny v jednací místnosti MěÚ Frýdlant. Požádala je o krátké představení účastníků. Poprvé se schůzky v rámci komunitního plánování obcí Frýdlantska zúčastnila paní Siváková, která by se chtěla zaměřit na práci s dětmi v Novém Městě pod Smrkem a pan Hampacher, ředitel sociálních služeb organizace Maják. Pan Hampacher informoval o otevření NZDM Voraz v Novém Městě pod Smrkem na podzim loňského roku a potvrdil zájem organizace pracovat v území i do budoucna. Po představení přítomných přešla Mgr. Žáková k prvnímu bodu jednání.

1. Volba vedoucího pracovní skupiny
Mgr. Žáková uvedla, že pracovní skupina nemá od podzimních voleb vedoucího pracovní skupiny. Proto navrhla jako první bod jednání volbu nového vedoucího pracovní skupiny. Navržena byla Bc. Jitka Koutníková. Ta byla všemi přítomnými členy pracovní skupiny zvolena novou vedoucí Odborné pracovní skupiny Národnostní a etnické menšiny.

2. Kontrola plnění úkolů
Úkol: Zaslat k připomínkování členům pracovních skupin Z a M návrh Akčního plánu na rok 2011 – Mgr. Porubská.
Termín: 25. 3. 2011 – splněno.

3. Akční plán – činnost pracovní skupiny M v roce 2011
Mgr. Porubská požádala pracovní skupinu o připomínky k navrhovaným aktivitám v rámci jednotlivých opatření. Poté se přítomní věnovali kontrole a úpravě údajů v návrhu akčního plánu, tabulce č. 2.
Pracovní skupina diskutovala o návrhu tvorby katalogu sociálních služeb v rámci stejnojmenného opatření Op2-2, kdy by se měly vytvářet letáky zaměřené na cílové skupiny s popisem konkrétní reálné situace a s navrženými způsoby řešení v území s pomocí sociálních nebo jiných služeb. Pracovní skupina vznesla požadavek na ÚŘS, aby vymezila zadání a formu zpracování letáků.

4. Agentura pro sociální začleňování
Mgr. Žáková seznámila přítomné s prohlášením starostů z jednání v Novém Bydžově. Informovala je také o Agentuře pro sociální začleňování v romských lokalitách a jejím zaměřením. Mgr. Žáková uvedla, že kontaktovala Agenturu s cílem zjistit možnosti spolupráce buď s Městem Nové Město pod Smrkem, nebo s celým územím Frýdlantska. Zatím nepřišla odpověď.

5. Projekt IP 1 – 4. výzva
Mgr. Žáková podala informaci o vyhlášení 4. výzvy projektu IP 1 na "Zajištění služby sociální prevence Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Libereckém kraji", která je zaměřená na území Tanvaldska a Novoměstska. Pan Hampacher potvrdil zájem Majáku o. p. s. přihlásit se do této výzvy pro území Novoměstska.

6. Diskuze
Pracovní skupina se věnovala diskuzi na téma romské otázky a obecně o problematice sociálního vyloučení a tendenci na tento problém nahlížet skrze etnicitu nebo národnost.

Mgr. Žáková poděkovala přítomným za aktivní účast a ukončila jednání.

Příští schůzka pracovní skupiny se uskuteční v květnu. Přesný termín bude upřesněn.

Úkoly:
1. Zaslat členům pracovní skupiny ÚŘS schválený Akční plán na rok 2011 – Mgr. Porubská.
Termín: 15. 4. 2011.

Zpracovala:
Lenka Porubská, 30/03/2011.

19.4.2011 22:02:54 | přečteno 663x | lenka.porubska
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load