ENDEFRRUPLNLSPIT

Expertní skupina 11.3.2011

Schůzka expertní skupiny
pátek 11. 3. 2010 od 9 – 12 hodin, jednací místnost MěÚ Frýdlant

Přítomni: Lucie Andršová, Alena Havelková, Pavel Jäger, Pavel Pech, Mgr. Lenka Porubská, Mgr. Alena Švejdová, Mgr. Radoslava Žáková.

Výstupem schůzky expertní skupiny je tento záměr:

Komunitní plánování obcí Frýdlantska  - Akční plán 2011

Formulace záměru: Zmapování potřebnosti levného ubytování v území
v rámci opatření Op7-1 Zmapování potřebnosti lůžek pro osoby v krizových životních situacích

Co chceme?
Chceme si ověřit hypotézu, že Frýdlantsko potřebuje jako typ levného ubytování pro potřebné občany ubytovnu.
Chceme mít zpracovanou analýzu.

Na co by se měla analýza zaměřit? Co chceme vědět:

  • Určení a popis cílových skupin, odhad velikosti a lokalizace
  • Jak cílové skupiny „bydlí“, jak řeší v současnosti bydlení
  • Jaké jsou možnosti levného (krizového, dočasného atd.) ubytování v území – popis toho, co v území je
  • => jaké typy levného bydlení potřebujeme, kolik lůžek/bytů, pro koho a kde (určení měst a obcí)

Jaké zdroje informací v území máme?
Terénní pracovníci – Most k naději o. s. (4 pracovníci – 2 protidrogová prevence, 2 TP sociální prevence), LRS (2 pracovníci)
Sociální odbory – Frýdlant, Nové Město p. S.
Města, obce – starostové, zaměstnanci MěÚ, OÚ
Nemocnice Frýdlant
Policie
POSEC
+ anketa (vytvořit!) uveřejněná v místních zpravodajích a webových stránkách

Úkoly:
Terénní pracovníci: vytvoření dotazníku pro účely vlastního zjišťování, mapování situace v území
Mgr. Porubská: mapování území se starosty obcí nebo s pracovníky MěÚ a OÚ
Mgr. Švejdová, Lucie Andršová: mapování území se sociálními odbory, Policií ČR, POSECem, Nemocnicí Frýdlant a dalšími institucemi, které se budou jevit jako významný informační zdroj

Harmonogram:
Leden – březen: formulace zadání
Duben – srpen: samotný průzkum (viz úkoly)
Září: zpracování dílčích výstupů (celkem 3) + zaslání zpracovateli
Říjen (31. 10.): předložení zpracovaného dokumentu

Zpracovala:
Mgr. Lenka Porubská, 16/03/2011.

19.4.2011 22:04:48 | přečteno 671x | lenka.porubska

Navigace

Komunitní plánování

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load