ENDEFRRUPLNLSPIT

Statut

Odborné pracovní skupiny

Odborné pracovní skupiny (OPS) jsou tvořeny zástupci z řad uživatelů, poskytovatelů, zadavatelů sociálních služeb a veřejnosti.

Organizace činnosti

  • za svolání jednání OPS, jeho organizaci a přípravu materiálů je zodpovědný OK
  • jednání OPS řídí vedoucí OPS
  • na jednání mohou být přizváni další účastníci dle projednávaného programu
  • další organizační záležitosti se řídí doporučením dle Zásad činnosti KKS

Vymezení úkolů

  • pracovní skupiny jsou místem pro vzájemnou diskusi všech zásadních aktérů sociálních služeb, tj. zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů z příslušného spádového území ORP
  • pracovní skupiny získávají konkrétní podněty, zjišťují potřeby uživatelů sociálních služeb a analyzují je
  • OPS projednává požadavky jednotlivých měst a obcí, přijímá k nim svá odborná stanoviska a předává je ÚŘS
  • OPS se zabývá podněty jednotlivých členů OPS i ÚŘS
3.5.2010 9:39:43 | přečteno 1354x | mirka.kyksova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load