ENDEFRRUPLNLSPIT

Složení, kontakty

OPS Senioři (S)
Vedoucí skupiny: Bc. Alan Maria Uhura, R. N.

příjmení a jméno zastoupený subjekt e-mail telefon
Adámková Lenka Diakonie Beránek adamkovalenka66@seznam.cz 774 306 454
Barešová Marie Pečovatelská služba, obec Lázně Libverda infocentrum@laznelibverda.cz 732 975 293
Crhová Eva Domov U Spasitele, Frýdlant d.uspasitele@volny.cz 482 312 376
Čapuchová Marie   marie.capuchova@seznam.cz

482 369 219
721 017 399

Jurkovičová Věra Středisko sociální péče Frýdlant ssp@mesto-frydlant.cz 724 308 178
Kašíková Eva SŠHL Frýdlant eva.kasikova@sshlfrydlant.cz 482 428 890
605 857 795
Klinkáčková Jana MěÚ Hejnice jana.klinkackova@mestohejnice.cz 482 322 211
Lipenská Jana MěÚ Raspenava jana.lipenska@raspenava.cz 482 360 431
Mervová Miroslava Obec Kunratice mirka.mervova@seznam.cz 723 442 853
Michelová Dagmar Diakonie Beránek dasa.michel@seznam.cz 731 582 456
Pavlíčková Irena Obec Heřmanice hermanice@volny.cz 773 219 458
Plíšková Miluše Dům s pečovatelskou službou,
Nové Město pod Smrkem
dps@nmps.cz 482 325 141
607 955 767
Severová Hana Obec Višňová  h.severova@seznam.cz 723 447 561
Uhura Alan Maria Bc., R. N. Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p. o. reditel@ddjindrichovice.cz  482 411 811

OPS Osoby se zdravotním postižením (OZP)
Vedoucí skupiny: Pavel Chroust

příjmení a jméno zastoupený subjekt e-mail telefon
Cermanová Věra Svaz tělesně postižených nemá 720 235 492
Coufal Jan Bc., DiS. Obec Černousy jan.coufal@volny.cz 607 856 669
Čurdová Zdenka Mgr. Obec Višňová  curdovazdenka@seznam.cz 774 370 817
Chroust Pavel Domov Raspenava, p. o. uspraspenava@volny.cz 482 319 577
Kohoutová Eva DiS. Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje, o. s.
czplk@volny.cz 485 104 044
731 653 100
Koutníková Jitka Bc. MěÚ Nové Město pod Smrkem, sociální odbor koutnikova@nmps.cz 482 360 350
Lžičař Pavel Město Raspenava pavel.lzicar@raspenava.cz 482 360 432
Maděrová Pavla (Novotná) ESY HANDICAP HELP, o. s.,
dílna sociální rehabilitace, Nové Město pod Smrkem
pavlusa.novusa@centrum.cz  602 418 001
482 325 988
Matoušková Bohumila Svaz tělesně postižených nemá 736 437 794
Tymešová Marie Svaz tělesně postižených nemá 721 881 308

OPS Národnostní a etnické menšiny (M)
Vedoucí skupiny: Bc. Jitka Koutníková

příjmení a jméno zastoupený subjekt e-mail telefon
Beňák Michal Nízkoprahové komunitní centrum,
Nové Město pod Smrkem
kc@lrs.cz 482 313 557
777 574 468
Dvořáková Alena, Ing. SŠHL Frýdlant alena.dvorakova@sshlfrydlant.cz 482 312 238
Hampacher Petr Maják o. p .s. petr.hampacher@majakops.cz 728 367 513
Horák Jiří Město Hejnice jiri.horak@mestohejnice.cz 724 179 434
Jarková Květoslava SŠHL Frýdlant kveta.jarkova@sshlfrydlant.cz 482 428 897
723 775 663
Karalová Dana Školička, o. s., Nové Město pod Smrkem nemá 732 218 379
Koutníková Jitka Bc. MěÚ Nové Město pod Smrkem, sociální odbor koutnikova@nmps.cz 482 360 350
Matušková Marie Mgr. Obec Višňová starostka@ob-vis.net 724 088 769
Šidlová Romana Obec Bulovka ou_bulovka@volny.cz 666 666 666
Žáková Radoslava Mgr. Město Nové Město pod Smrkem zastupce@nmps.cz 721 221 840

OPS Osoby ohrožené sociálním vyloučením a drogově závislé (Z)
Vedoucí skupiny: Mgr. Alena Švejdová

příjmení a jméno zastoupený subjekt e-mail telefon
Andršová Lucie, Bc. MÚ Frýdlant - oddělení dávek a sociální péče,
odbor sociálních věcí
lucie.andrsova@mu-frydlant.cz 482 464 072
Bartošová Pavlína Mateřské centrum Mateřídouška - Hejnice bartosova.pavlina@seznam.cz 731 087 980
Zobač Lucie, Bc. Most k naději, o. s. vedouci.tp@mostknadeji.cz 775 624 246
Kotlár Miroslav, Bc. Liberecké romské sdružení, o.s. lrs@lrs.cz 603 352 701
Pech Pavel Terénní program sociální prevence,
Most k naději, o .s.
ip1.liberec@seznam.cz 725 457 258
Podmanický Viktor Obec Pertoltice obec.pertoltice@volny.cz 724 189 166
Ramzer Dan, Ing. Město Frýdlant dan.ramzer@mu-frydlant.cz 482 464 060
Švejdová Alena, Mgr. MÚ Frýdlant, odbor kanceláře úřadu alena.svejdova@mu-frydlant.cz 482 464 066
27.4.2010 18:47:02 - aktualizováno 5.9.2012 7:43:28 | přečteno 4069x | mirka.kyksova

Navigace

Komunitní plánování

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load