ENDEFRRUPLNLSPIT

Mít kam složit hlavu

Potřebují obyvatelé Frýdlantského výběžku levné ubytování či bydlení? Ano? Vyplňte prosím anketu a přispějte tak k přesnějšímu zmapování situace!

Jedenáct obcí Frýdlantského výběžku komunitě plánuje své sociální služby. Odborná pracovní skupina, která se zabývá osobami ohroženými sociálním vyloučením, navrhla, aby se ve Frýdlantském výběžku kvalitně zpracoval průzkum potřebnosti levného ubytování či bydlení.  Průzkum od června do července 2011 právě probíhá a to hned několika směry. Jedny dotazníky jsou vyplňovány terénními pracovníky ze zkušenosti přímo s klienty, další informace jsou zjišťovány od samospráv, jiné od profesí, které s potencionálními klienty přicházejí do styku, a zajímavá možnost zjištění přístupu a nálad veřejnosti je poskytnuta na webových stránkách města Frýdlant www.mesto-frydlant.cz Do této ankety se může zapojit každý, kdo ve Frýdlantském výběžku bydlí nebo pracuje a kdo zná místní poměry.

Výsledky šetření budou zpracovány a v říjnu 2011 předloženy samosprávám obcí s návrhem řešení. S těmito výsledky bude samozřejmě seznámena i veřejnost.


1. Ve Frýdlantském výběžku není noclehárna, ubytovna, azylový dům, startovací byt nebo jiná možnost levného ubytování či bydlení pro potřebné občany. Potřebuje vůbec Frýdlantský výběžek takováto zařízení?  

ano, velmi potřebuje
asi ano
ne, nepotřebuje

2. V jakém městě by takováto zařízení měla hlavně být?

Frýdlant
Nové Město pod Smrkem
Hejnice
Raspenava
v každém městě

3. V jaké městské lokalitě by se měla nacházet?

v centru města
v okolí nádraží
na předměstí
je to jedno

4. Která z těchto zařízení považujete ve Frýdlantském výběžku za nejpotřebnější?

azylový dům pro lidi v obtížné situaci
levnou ubytovnu
noclehárnu pro lidi bez přístřeší
levný malometrážní (tzv. startovací) byt nejen pro mladé lidi
všechna jsou potřebná

5. Kolik odhadujete osob z Frýdlantského výběžku, že by využilo takováto zařízení?

do 20 osob
21 – 50
51 – 100
více než 100 osob

6. Pro koho by takováto zařízení měla hlavně být?

muže
ženy
rodiče s dětmi
pro všechny skupiny

7. Vadilo by vám, kdyby byla v okolí vašeho bydliště třeba levná noclehárna?

ano, vadilo
nevadilo, pokud budu znát její pravidla
nevadilo


Frýdlant 30/05/2011

13.6.2011 14:35:29 - aktualizováno 1.8.2011 8:56:29 | přečteno 1817x | Mgr. Alena Švejdová

Navigace

Komunitní plánování

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load