ENDEFRRUPLNLSPIT

INTERVENČNÍ CENTRUM VE FRÝDLANTĚ - JSME VÁM BLÍŽ

Dne 5.1.2011 ve Frýdlantě zahájilo činnost na svém detašovaném pracovišti Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Intervenční centrum je zařízením Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o. a je jedním ze tří detašovaných pracovišť, které vzniklo za finanční podpory Evropských sociálních fondů protřednictvím projektu IP 1, jehož nositelem je Liberecký kraj.

Domácí násilí, o kterém se v posledních letech stále více hovoří, je definováno jako opakované, dlouhodobé a zpravidla stupňující se násilí odehrávající se „za zavřenými dveřmi domácností“. Násilí může mít mnoho podob: fyzické, psychické, sexuální, ekonomické. Dochází při něm k vytváření jednoznačně nesouměrného vztahu násilné a ohrožené osoby. Domácí násilí nepáchají jen muži na ženách, jak je rozšířeno v povědomí veřejnosti. V roli ohrožené osoby se objevují také muži, děti a senioři.

Odpovědí na problematiku domácího násilí bylo v roce 2007 zavedení institutu vykázání, který umožňuje Policii ČR vykázat násilnou osobu ze společného obydlí na 10 dní. V tomto okamžiku začíná zákonem uložená činnost Intervenčního centra. To kontaktuje ohroženou osobu a nabídne ji své služby: sociálně právní pomoc, poskytne krizovou intervenci, zprostředkuje kontakt s jinými odborníky či poskytne doporučení pro bezpečnost a ochranu. Intervenční centrum mohou kontaktovat a požádat o pomoc také ostatní lidé z řad veřejnosti. Zásadou intervenčního centra je, že spolupracuje pouze s ohroženou osobou.

Pobočka Intervenčního centra je pro své klienty otevřena v prostorách Poradního a setkávacího centra – POSEC (bývalé Středisko sociální péče) na adrese Havlíčkovo nám. 304 a to každou středu v lichý týden* od 13:30 do 16:00 h. Veškeré služby jsou poskytovány zdarma.

Kontakt na pracovnici Intervenčního centra Bc. Hanu Valovou: tel. 723 248 343, mail: valova@cisplk.cz 

Více informací na www.cipslk.cz a nebo na tel. 482 311 632.

*Předpokládané termíny v následujícím období: 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8. V případě potřeby lze domluvit náhradní termín.

Projekt IP 2 - barevné logo k publicitě

19.4.2011 22:01:43 | přečteno 1055x | lenka.porubska
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load