ENDEFRRUPLNLSPIT

Centrum Mateřídouška, o. s. získalo titul, ale také závazek

Stovky mateřských a rodinných center v celé České republice poskytují služby pro rodinu. Každá ze zmiňovaných organizací je jiná a nabízí různou kvalitu služeb. Od pouhého setkávání maminek na mateřské dovolené, založeného na svépomoci a dobrovolnictví, až po profesionální organizace, které svým klientům nabízejí široký výběr odborně vedených programů a služeb. Jak pro klienta, tak pro sponzory a podporovatele je těžké se v této spoustě organizací orientovat.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se rozhodlo pro určitou kategorizaci a zřídilo status uznatelné organizace MPSV pro činnost v oblasti prorodinných aktivit na léta 2010 - 2012. O tento titul se mohla ucházet nejenom mateřská centra, ale všechny organizace zabývající se rodinnou problematikou a současně splňující vyhlášené podmínky. V celé republice bylo podáno celkem 99 žádostí. Získat titul se však podařilo pouhé polovině z nich. Centrum Mateřídouška, o. s. je jednou ze dvou organizací v libereckém kraji, která získala právo tento titul užívat.

Získání titulu je velkým oceněním práce všech, kteří se v uplynulých téměř sedmi letech na činnosti organizace podíleli, ale především zavazuje k obhájení tohoto titulu i v dalších letech.

Poskytování služeb této kvality není však zadarmo a přináší s sebou nemalé finanční náklady, které se neziskové organizaci Centrum Mateřídouška, o. s. daří financovat za podpory mnoha donátorů z řad nadací, krajských úřadů, obcí, podnikatelů a dobrovolníků. Největší finanční podporu na rok 2010 se podařilo získat od Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu projektu, který je zaměřen na prevenci sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti předškolního věku, a projektu zaměřeného na zkvalitňování partnerských a manželských vztahů a posilování rodičovských kompetencí.

O dosažených úspěších nehovoří jen získaný titul z MPSV, ale i spokojenost klientů která se odráží v číslech statistiky. V uplynulém roce bylo připraveno 913 programů, pravidelným setkáváním počínaje a akcemi pro širokou veřejnost konče. Celkem tyto služby využilo 13 240 osob.

Hejnice 16/02/2010
Alena Nováková, místopředsedkyně sdružení Centrum Mateřídouška, o. s., http://mcmateridouska.wz.cz/, tel. 731 087 980

4.5.2010 13:33:36 | přečteno 1102x | Mgr. Alena Švejdová

Navigace

Komunitní plánování

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load