ENDEFRRUPLNLSPIT

Komunitní plánování

DSC 9020

Komunitní plán města Frýdlant (KPMF)

Dlouhodobá vize (do r. 2020)

Frýdlant má dostupnou a optimální síť služeb poskytující kvalitní a efektivní sociální péči. Tyto služby jsou vzájemně koordinované, je zajištěna jejich návaznost a stabilizovaný, víceletý systém jejich financování. Kde je to vhodné, je využíváno společné řešení pro občany více obcí.

Frýdlant je městem, kde díky fungující meziresortní spolupráci na všech úrovních a dostatečné informovanosti existuje nabídka řešení pro všechny ohrožené cílové skupiny. Sociální situace je stabilizovaná a není horší než v jiných srovnatelných místech Libereckého kraje.

Obyvatelé zde žijí s pocitem bezpečí a vzájemného porozumění.

Hlavním prostředkem ke splnění vize je:

ikona souboruKomunitní plán města Frýdlant (analytická část, SWOT analýza, přehled poskytovatelů, návrhová část, zdroje, cíle, opatření,
ikona souboruKarty opatření,
ikona souboruAkční plán na r. 2019.

Důležité mezníky 2015-2020:

r. 2021 - ikona souboru03 15 Zpráva o stavu romské menšiny v ORP za rok 2020

r. 2019 - vznik a distribuce nového letáku s nabídkou sociálních služeb na Frýdlantsku

05. listopadu 2019 - Valné shromáždění Mikroregionu Frýdlantsko svým usn. č. 72/2019 schválilo 2. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko na léta 2020-2023,  kterého se účastní i město Frýdlant. Více na https://frysko.cz/, kde jsou mimo jiné přehledně popsány jednotlivé služby pro všechny cílové skupiny.

20. února 2019 - Zastupitelstvo města Frýdlant usn. č. 66/2019 vzalo na vědomí ikona souboruvyhodnocení Akčního plánu KPMF za r. 2018 a schválilo ikona souboruAkční plán KPMF na r. 2019 
Na podzim roku 2018 byly vydány letáčky s informacemi o sociálních službách poskytovaných ve Frýdlantu.
21. února 2018 - Zastupitelstvo města Frýdlant usn. č. 489/2018 schválilo ikona souboruAkční plán KPMF na r. 2018
13. prosince 2017 - Zastupitelstvo města Frýdlant usn. č. 4682017 schválilo ikona souboruStrategický plán sociálního začleňování Frýdlantska na r. 2018-2020.
14. prosince 2016 - Zastupitelstvo města Frýdlant usn. č. 347/2016 schválilo ikona souboruAkční plán KPMF na r. 2017
16. prosinec 2015 - Zastupitelstvo města Frýdlant usn. č. 171/2015 vzalo na vědomí vyhodnocení Akčního plánu KPMF 2015, schválilo ikona souboruaktualizovaný Komunitní plán města Frýdlant 2015-2020 a ikona souboruAkční plán KPMF na rok 2016
ikona souboruZjednodušené vyhodnocení předchozího plánu z období 2010-2013
4. listopad 2015 - Zastupitelstvo města Frýdlant usn. č. 131/2015 schválilo ikona souboruStrategický plán sociálního začleňování Frýdlantsko pro r. 2016-2018 

 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load