ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis zjednání rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 6. 5. 2021

Zápis zjednání rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 6. 5. 2021

Přítomni: H. Kulhavá, J. Močárková, J. Koutníková, P. Stodola
Host: ředitel ZŠZUŠ P. Kozlovský
Omluveni: S. Kvapil, M. Šubrt, J. Runkasová, J. Lachman, R. Loudová
Nepřítomen:

 

Program jednání:

1.Rozpočet školy pro rok 2021

2.Různé

Ad1:

Pan ředitel Kozlovský seznámil radu školy s rozpočtem školy pro rok 2021. Upozornil na zvýšené náklady na vybavení školní družiny v budově ZŠ Bělíkova ,která se musí přestěhovat do staré budovy ZŠ Bělíkova. V příštím školním roce dojde k navýšení počtu tříd, kdy bude celkem šest tříd 6. ročníku, z toho čtyři budou umístěny v budově Husova a dvě v budově Purkyňova, proto musí být dvě první třídy z budovy Husova připraveny v budově Bělíkova v prostorech stávající družiny.

Rada školy vzala na vědomí rozpočet školy pro rok 2021.

Ad2:

Pan ředitel seznámil radu školy s opatřeními, které souvisí s návratem dětí do školy.

 

Zapsala: J. Koutníková
Ověřila: H. Kulhavá

24.5.2021 10:00:44 | přečteno 129x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load