ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis ze schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 31.10.2013

Přítomní členové: Mgr. Močárková, Mgr. Runkasová, Mgr. Kulhavá, Bc. Kvapil, pí Fiedlerová, Bc. Koutníková

Omluveni:  MUDr. Pokorná, MVDr. Hlávka, p. Stodůlka

Hosté: Mgr. Dunajčíková

Program: 1. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Paní ředitelka předložila výroční zprávu ke schválení radě školy. Pan Kvapil pochválil paní ředitelku za velké množství volnočasových aktivit, které škola a Dům dětí organizují. Dále konstatoval, že došlo k navýšení počtu omluvených hodin žáků. Paní ředitelka uvedla, že je to již dlouhodobý problém, který se škola snaží řešit i zpřísněním omlouvání absence žáků. Případnou neomluvenou absenci škola řeší ve spolupráci s Oddělením sociálně - právní ochrany dětí MěÚ Frýdlant.

Výroční zpráva byla jednohlasně členy rady schválena.

Usnesení:  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 byla radou školy schválena

Zapsala: Bc. Koutníková
Ověřila: Mgr. Kulhavá

26.11.2013 12:53:07 | přečteno 625x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load