ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis ze schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 17.4. 2014

Zápis z Rady školy konané dne 17. dubna 2014

Přítomni: Mgr. Hana Kulhavá, Jitka Koutníková, Micheala Fiedlerová, p. Stanislav Kvapil, Mgr. Jana Runkasová, MVDr. Ladislav Hlávka, Mgr. Jana Močárková

Omluveni: MUDr. Šárka Pokorná

Nepřítomni: p. Jiří Stodůlka

Host: Mgr. Věra Dunajčíková

Program: 

1) Projednání rozpočtu školy na rok 2014

2) Seznámení se s inspekční zprávou

Bod č. 1:

p. ředitelka: Výše rozpočtu je obdobná jako vloni. Letos je dána vyšší částka na havárie a opravy, z čehož větší část půjde na opravu staré budovy ZŠ Bělikova. Tato budova bude po opravě sloužit jako provizorium místo  MŠ Sídlištní, která projde rekonstrukcí. Po MŠ Sídlištní přijdou na řadu opravy v přístavbě MŠ Bělikova. 

p. Hlávka: Město celkem uvolnilo na opravu ZŠ Bělikova 2. 900. 000,-  Kč

p. Koutníková: Bude se opravovat i tělocvična na ZŠ Bělikova?

p. ředitelka: Na tělocvičnu zatím peníze nejsou.

p. Kvapil: Kolik bude letos prvňáků?

p. ředitelka: Přesný počet ještě nelze určit, do 31. 5. mohou dát rodiče žádost o odklad.

p. Kvapil: Kdo kontroluje čerpání rozpočtu?

p. ředitelka: Krajské peníze (mzdy) kontroluje kraj, jiné peníze kontroluje město. Kontroly různého druhu jsou poměrně časté.

p. Kvapil: Co se děje s ušetřenými penězi?

p. ředitelka: Jedná se o malé částky, které jdou do rezervního fondu a převádějí se do dalšího roku.

p. Hlávka: Město školu podporuje, rozpočet v jiných oblastech se snížil, ale u škol se nesnižoval.


Bod č. 2:

Mgr.Hana Kulhavá seznámila Radu školy s inspekční zprávou, která se nachází na webových stránkách školy. Inspekce proběhla jen na ZŠ Purkyňova. V závěru inspekční zprávy je velmi pozitivní ohodnocení školy.

p. Kvapil: Bylo tam v té záplavě pozitiv nějaké negativum?

p. ředitelka: Nebylo, inspekce nedala ani žádné doporučení.

p. ředitelka: Inspekce byla spokojena i s přípravnou třídou, jejím smyslem. Bohužel podle nového pokynu KÚ mohou děti absolvovat přípravnou třídu pouze jednou, a ty děti, které mají nárok na odklad, nemohou do této třídy chodit ještě další rok. Což je krok zpět, protože tyto děti do školky nejspíš nepůjdou a za ten rok doma zapomenou, co se v přípravné třídě naučily.

p. Kvapil: Jak často chodí inspekce?

p. ředitelka: Každý rok. Celkově máme časté kontroly.

p. ředitelka: Na konci srpna bude nutná další schůze Rady školy. Formou přílohy bude změna ve školním vzdělávacím programu. Zavádíme anglický jazyk již od prvních tříd jednou hodinou týdně, samozřejmě jen hravou formou. Týdenní hodinová dotace nebude navýšena, bude se dělit hodina českého jazyka. ato hravá výuka angličtiny se bude týkat i předškolních dětí v mateřských školách.

p. Fiedlerová: Už se ví, kolik máme nadaných dětí v MŠ?

p. ředitelka: Ještě jsem nedostala zprávu od školní psycholožky J. Vonostránské, která se tím zabývala.

Na závěr Mgr. H. Kulhavá poděkovala všem přítomným za účast. Další schůze Rady školy je naplánována na 28. srpna 2014.

Zapsala: Mgr. Jana Runkasová

12.5.2014 11:07:08 | přečteno 760x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load