ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání školské rady konaného dne 2. 11. 2020

Zúčastněni: H. Kulhavá, J. Močárková, J. Runkasová, S. Kvapil, M. Šubrt, J. Lachman, P. Stodola, J. Koutníková, R. Loudová

Program:

Schválení změny školního řádu - přílohy upravující distanční vzdělávání žáků ZŠ

1. Členům školské rady byla ředitelem školy e-mailem zaslána k prostudování a posouzeni příloha školního řádu upravující distanční vzdělávání žáků ZŠ.
2. Dále byli členové vyzváni k hlasování o schválení.
3. Hlasování členů proběhlo per rollam následovně: 9 členů hlasovalo pro schválení, 0 členů hlasovalo proti schválení, 0 členů se zdrželo hlasování

Závěr:

Školská rada počtem devíti hlasů schválila přílohu školního řádu upravující distanční vzdělávání žáků ZŠ s účinností od 3. 11. 2020

Zapsala: Hana Kulhavá

3.2.2021 19:41:11 | přečteno 265x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load