ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 26. 1. 2021

Přítomní členové: Mgr. Hana Kulhavá,  , Regina Loudová, Ing. Jan Lachman, Ing. Petr Stodola,  Bc. Stanislav Kvapil 
Omluveni: Mgr. Jana Močárková,  Mgr. Jana Runkasová, Bc. Jitka Koutníková, Bc. Milan Šubrt
Hosté: Mgr. Bc. Petr Kozlovský

Program:

1. Změna školního vzdělávacího programu - zavedení váhy známek
2. Změna v příloze školního řádu - Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků
3. Různé - informace o aktuálním provozu školy, příprava voleb do ŠR

Paní Mgr. Hana Kulhavá přivítala přítomné členy, seznámila je s programem jednání a předala slovo panu řediteli Mgr. Bc. Petru Kozlovskému

 • Změna školního vzdělávacího programu - zavedení váhy známek
 • Změna v příloze školního řádu - Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pan ředitel Mgr. Bc. Petr Kozlovský okomentoval navrhované zavedení váhy známek do školního vzdělávacího programu; zodpověděl dotazy jednotlivých členů:

 • Současný min. počet známek
 • Min. počet známek dle jednotlivých předmětů

Po ukončení diskuze přijala školská rada toto usnesení:

Usnesení ŠR:

 • Školská rada po projednání bere na vědomí změnu Školního vzdělávacího programu a to zavedení váhy známek do hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
  • pro: 5 proti: 0 zdržel: 0
  • usnesení bylo přijato

  Usnesení ŠR:

  • Školská rada po projednání schvaluje změnu v příloze školního řádu - Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
  • pro: 5 proti: 0 zdržel: 0
  • usnesení bylo přijato

   

  • Různé:
 • Pan ředitel Mgr. Bc. Petr Kozlovský informoval členy o aktuálním chodu školy a výuce v rámci krizové situace COVID-19.
 • Členové byli informováni o pravděpodobném termínu a způsobu volby nových členů do rady školy
 • Mgr.Hana Kulhavá poděkovala členům za účast a ukončila jednání.

 

Zapsal:Bc.Stanislav Kvapil

Ověřila:Mgr.Hana Kulhavá


3.2.2021 19:48:14 | přečteno 120x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load