ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 10. 10. 2019

Zápis z jednání rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 10. 10. 2019

 

Přítomní členové:      Mgr. Hana Kulhavá, Mgr. Jana Močárková, Mgr. Jana RunkasováBc. Jitka Koutníková , Ing. Petr Stodola, Bc. Stanislav Kvapil 
Omluveni:       Ing. Jan Lachman, Bc. Milan Šubrt, , Regina Loudová
Hosté: Mgr. Bc. Petr Kozlovský

 

Program:

1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019
2. Různé

 

Předsedkyně rady paní Mgr. Hana Kulhavá přivítala přítomné členy, seznámila je s programem jednání a předala slovo panu řediteli Mgr. Bc. Petru Kozlovskému k podání informací k výroční zprávě.

 • Schválení výroční zprávy o činnosti školy

Pan ředitel Mgr. Bc. Petr Kozlovský okomentoval jednotlivé kapitoly výroční zprávy, zodpověděl dotazy jednotlivých členů, zejména:

 • Množství neomluvených hodin, snížené známky z chování
 • Vysoká věková skladba učitelů, problém s náborem nových učitelů, školení učitelů
 • Vyhodnocení inkluze

Po ukončení diskuze přijala školská rada toto usnesení:

Usnesení ŠR:

  • Školská rada po projednání schvaluje:
 • VÝROČNÍ ZPRÁVU O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 • pro: 6 proti: 0 zdržel: 0  

 • usnesení bylo přijato

 • Různé

 • Ředitel Mgr. Bc. Petr Kozlovský informoval dále členy školské rady o fungování žákovského parlamentu, o proběhlých volbách do tohoto orgánu a o záměru následného slavnostního jmenování zvolených zástupců v obřadní místnosti frýdlantské radnice.
 • Členové školské rady dále diskutovali s ředitelem Mgr.Bc.Kozlovským o výhodách a nevýhodách školských aplikací „škola on-line“ vs „bakaláři“.

 

Mgr.Kulhavá:poděkovala členům za účast a ukončila jednání 


Zapsal:Bc.Stanislav Kvapil 
Ověřila:Mgr.Hana Kulhavá 

25.11.2019 12:58:36 | přečteno 318x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load