ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant konaného dne 27. 8. 2020 od 16:00 hod.

Přítomni: H. Kulhavá, J. Močárková, J. Runkasová, J. Koutníková, P. Stodola
Host: ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant P. Kozlovský
Omluveni: R. Loudová, S. Kvapil, J. Lachman
Nepřítomen: M. Šubrt

Program jednání:

1. Plán rozvoje školy na školní rok 2020/2021
2. Změna ŠVP - Zavedení volitelného předmětu Cvičení z českého jazyka a matematiky pro žáky 9. ročníku od 1. 9. 2020
3. Plánovaný nákup výpočetní techniky pro zajištění distanční výuky z prostředků MŠMT do konce roku 2020.
4. Organizační zajištění provozu školy od 1. 9. 2020 vzhledem ke COVID-19 (manuál MŠMT)

Ad1: Pan ředitel Kozlovský seznámil radu školy s plánem rozvoje školy pro následující školní rok. Upozornil na zavedená mimořádná opatření proti šíření koronaviru. Podrobně referoval o zavedeném žákovském parlamentu na jednotlivých budovách a jeho začínající činnosti. Dále referoval o probíhajících školních projektech např.: Šablony II, Přírodovědná učebna a přeshraničním vzdělávání pedagogů. Rada školy byla upozorněna také na zavedení nového on-line systému Bakaláři.

Ad2: Rada školy byla seznámena se zavedením nového předmětu Cvičení z českého jazyka a matematiky pro žáky 9. ročníku od 1. 9. 2020.

Ad3: Rada školy byla informována o vyhlášení dotačního programu MŠMT na nákup výpočetní techniky pro zajištění možné distanční výuky s realizací do konce roku 2020.

Ad4: Rada školy byla seznámena s předpisem MŠMT pro zajištění provozu školy s omezeními proti šíření COVID-19 pro školní rok 2020/21.

Zapsal: P. Stodola

3.2.2021 19:44:21 | přečteno 343x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load