ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání rady školy konané dne 1. 10. 2020

Přítomni: H. Kulhavá, J. Močárková, J. Runkasová, J. Koutníková, P. Stodola, J. Lachman
Host: ředitel ZŠZUŠ P. Kozlovský
Omluveni: S. Kvapil, M. Šubrt
Nepřítomen: J. Koutníková, R. Loudová

Program jednání:

  • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2019/2020

  1. Různé

Ad1: Pan ředitel Kozlovský seznámil radu školy s činností školy za uplynulý školní rok 2019/2020. Popsal průběh školního roku 2019/2020 s ohledem na proběhlá omezení výuky na jaře 2020 a jejich dopad na chod školy jako celku i jednotlivá pracoviště. Vyzdvihl začínající činnost žákovského parlamentu, které byla ale pozastavena nástupem pandemie a zdařilý přechod učitelů na různé formy distanční výuky.

Rada školy schvaluje „Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2019/2020

Pro – 5 Zdržel – 0 Proti – 0

Ad2:    Pan ředitel upozornil na probíhající mimořádná opatření proti šíření koronaviru a nutnost přípravy možné distanční výuky, pokud bude škola nucena na tento typ vyučování přejít.

Zapsal: P. Stodola

3.2.2021 19:40:19 | přečteno 244x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load