ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 9. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant konané dne 12. června 2006

Přítomní členové rady: MVDr. Hlávka, p. Wurm, Ing. Dachsová, Mgr. Močárková, Mgr. Baboráková, Mgr. Kulhavá, p. Stodůlka

Nepřítomni: Mgr. Runkasová, pí. Kocková

Hosté: Mgr. Dunajčíková

Program :

  1. Změna učebního plánu pro 6. ročník - změna ŠVP

Na programu dnešní schůzky rady školy byl jediný bod - změna učebního plánu pro 6. ročník a jeho zakomponování do ŠVP příspěvkové organizace ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant. Jedná se o zavedení nové třídy v 6. ročníku s rozšířenou výukou německého jazyka a informatiky. Cílem výuky je prohloubení jazykových znalostí a rozšíření komunikačních dovedností žáků v německém jazyce a získání nových teoretických i praktických znalostí žáků ve výpočetní technice (např. práce s Internetem, využití VT v jednotlivých vyučovacích předmětech).

Pokud by žák výběrové třídy dobře neprospíval, bude mít stále možnost přesunu do 6. třídy základní školy bez této specializace.

Rada školy projednala téma, které slovně přiblížila paní Mgr. Dunajčíková, a jednohlasně doporučila tuto změnu ŠVP.

Dále paní ředitelka informovala o další možné změně ŠVP, která by byla projednávána radou školy v 2. pololetí r. 2008. Jedná se o rozšíření nabídky nepovinně volitelných předmětů o výuku španělštiny na základní škole. Tento nový předmět bude velice dobře obsazený budoucím zaměstnancem s platnými státními zkouškami ze španělského jazyka, předmět by se vyučoval od 7. do 9. ročníku základní školy.

Žáci i rodiče základní školy projevují stále větší zájem o výuku cizích jazyků a základní škola jim touto cestou vychází vstříc.

Po projednání změn v ŠVP následovala volná diskuze na téma připravenosti dětí prvního stupně ze základních škol v okolí Frýdlantu, které přicházejí do 3. nebo 5. ročníku základní školy a jednání výchovných komisí týkajících se problémového chování žáků.

Další plánovaná schůzka proběhne v říjnu 2008.

Zapsala: Ing. Jana Dachsová
Ověřil: MVDr. Ladislav Hlávka, předseda

Frýdlant 13.6.2008

17.6.2008 14:33:30 | přečteno 1581x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load