ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 9. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dne 28.8.2014

Zápis z 9. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant 28.8.2014

Přítomni členové: Bc. Koutníková, MUDr. Pokorná, pí. Fiedlerová, Mgr. Močárková, Mgr. Kulhavá, Mgr. Runkasová

Nepřítomni: MVDr. Hlávka, p. Stodůlka, p. Kvapil

Hosté: Mgr. Dunajčíková

Program:

1. Seznámení a projednání změn v ŠVP

2. Organizace školního roku

3. Různé

1. Seznámení s projednání změn v ŠVP

Rada školy byla informována, že se zavádí povinný anglický jazyk do 1. tříd v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně (tato hodina odebránaz časové dotace českého jazyka). Původní koncepci vytvořila  Mgr. Jana Volejníková. Forma výuky je převážně ústní, klade se důraz na výslovnost, názornost, praktické činnosti a naslouchání textu. Anglický jazyk se objevuje i v předškolní činnosti. Do ŠVP bude vložen formou přílohy.

Dále bude z ŠVP odstraněna příloha, ve které byl zpracován učební plán pro třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků a informatiky. Tzv. „výběrové třídy“ v současnosti již nejsou, proto je tato příloha zbytečná.

2. Organizace školního roku

Paní ředitelka informovala, že na I. stupni je 18 tříd, na II. stupni je 17 tříd. Velký vliv mají nově přistěhovalí (Hejnice, Nové Město pod Smrkem,…). Výuka angličtiny je podle paní ředitelky i příčinou personálních změn, byli přijati tři noví učitelé. Pro volnočasové aktivity, řízení ŠD a DDM bylo uskutečněno výběrové řízení, a na tuto pozici byla přijata pí. Vítamvásová. Paní ředitelka informovala členy rady školy o uskutečnění rekonstrukce druhé školky (ul. Bělíkova), která se bude brzy předávat. Nyní se rekonstruuje MŠ Sídlištní a od ledna se bude provádět rekonstrukce školky Jiráskova (zateplení a výměna oken a dveří).

3. Různé

Bc. Koutníková vznesla dotaz na průběh oprav tělocvičny v ZŠ Bělíkova. Dle paní ředitelky se plánuje oprava tělocvičny a přestěhování ZUŠ by mělo následovat po dokončení oprav MŠ Jiráskova. Bc. Koutníková informovala Radu školy o agentuře pro sociální začleňování, ve které je možno využít dotací a pomoc sociálně slabým. Bylo poukázáno na důležitost terénních pracovníků do rodin.

Zapsala: Mgr. Močárková Jana
Ověřila: Mgr. Kulhavá Hana, předsedkyně

Frýdlant: 12.9.2014

1.10.2014 11:21:19 | přečteno 655x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load