ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 8. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 20.4.2017

Přítomní členové: Mgr. Hana Kulhavá, Bc. Jitka Koutníková, Mgr. Jana Močárková, MVDr. Ladislav Hlávka, Bc. Milan Šubrt, Bc. Stanislav Kvapil,
Omluveni: Mgr. Jana Runkasová, Ing. Jan Lachman,  Ing. Petr Stodola
Hosté: Mgr. Věra Dunajčíková

Program

1. Projednání rozpočtu školy na r. 2017
2. Zpráva o kontrole České školní inspekce

1. Projednání rozpočtu školy na rok 2017

Paní Mgr. Hana Kulhavá přivítala přítomné členy, seznámila je s programem jednání a předala slovo paní ředitelce Mgr. Věře Dunajčíkové k vysvětlení rozpočtu.

Paní ředitelka Mgr. Věra Dunajčíková okomentovala jednotlivé položky rozpočtu a zodpověděla dotazy jednotlivých členů - mimo jiné:

 • Úspora na energiích
 • Služební vozy
 • Nábytek, škol. zařízení
 • Přechod na novou formu účetnictví

Po ukončení diskuze přijala školská rada toto usnesení:

Usnesení ŠR:

 • Školská rada po projednání bere na vědomí Rozpočet na r. 2017 - provozní dotace od zřizovatele.

· pro: 6 proti: 0 zdržel: 0  

· usnesení bylo přijato

2. Kontrola České školní inspekce

 • Paní Mgr. Věra Dunajčíková informovala přítomné se závěry kontroly České školní inspekce, která proběhla v 11/2016. Kontrola byla komplexní na všechna zařízení.
 • Zpráva o kontrole obsahuje silné a slabé stránky, v nichž je shrnuto celkové hodnocení a doporučení.
 • Kontrola proběhla bez závad.

3. Různé:

 • Zápis do 1. tříd a MŠ
 • Přijímací zkoušky na střední školy
 • Organizační záležitosti

Další schůze ŠR se bude konat předběžně ve čtvrtek 24. 08. 2017

Zapsal: Bc.Stanislav Kvapil
Ověřila:  Mgr.Hana Kulhavá

23.5.2017 16:50:23 | přečteno 251x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load