ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 7. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 24.11.2016

Zápis z 7. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 24.11.2016

Přítomní členové: Mgr. Hana Kulhavá, Mgr. Jana Močárková, Bc. Jitka Koutníková,  Bc. Milan Šubrt, Ing. Petr Stodola, Bc. Stanislav Kvapil

Omluveni: Ing. Jan Lachman, Mgr. Jana Runkasová, MVDr. Ladislav Hlávka

Hosté: Mgr. Věra Dunajčíková

Program

1. Schválení výroční zprávy školy o činnosti a hospodaření ve školním roce 2015/2016

2. Různé

Předsedkyně rady Mgr. Hana Kulhavá zahájila schůzi a seznámila přítomné s programem jednání. 
Souhrnně sdělila informace k výroční zprávě.

Podrobně okomentovala zprávu paní ředitelka Mgr. Věra Dunajčíková. Průběžně byly odpovězeny dotazy jednotlivých členů školské rady.

1. Výroční zpráva školy za školní rok 2015/2016

a. Školská rada schvaluje výroční zprávu školy za školní rok 2015/2016.

i. Pro - 6, Proti - 0, Zdržel - 0

ii. Usnesení bylo přijato

2. Různé:

● inkluze - asistenti

● sportovní hřiště u ZŠ Purkyňova

● rekonstrukce tělocvičny ZŠ Bělíkova

● stěhování ZUŠ

● Informace o průběhu a výsledku školní inspekce - hodnocení OK

Na dotazy členů odpověděla paní ředitelka Mgr.Věra Dunajčíková.

Mgr.Kulhavá: poděkovala členům za účast a ukončila jednání

Zapsal: Bc.Stanislav Kvapil

Ověřila:  Mgr.Hana Kulhavá

19.12.2016 10:07:35 | přečteno 362x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load