ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 7. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dne 10 6. 2010

Zápis ze 7. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dne 10. 6. 2010

Přítomní členové rady školy (RŠ): Mgr. Kulhavá, Mgr. Močárková, Mgr. Runkasová, MVDr. Hlávka, p. Stodůlka, pí. Richtermocová, pí. Polčáková

Omluveni: pí. Kocková, Bc. Kočovská

Hosté: p. Kuncl (SRPDŠ)

Program:

1)Průběžné projednání koncepce již navržené varianty ŘŠ v porovnání s alternativní variantou 2 plně organizované školy (1 plně organizovaná škola na budově Purkyňova a druhá plně organizovaná škola v budovách Husova a Bělíkova).

Mgr. Kulhavá na úvod shrnula to, co se již projednávalo na předešlých schůzkách a předala všem přítomným materiál, který zaslala paní ředitelka (porovnání variant v bodech: Aprobovanost učitelů, ekonomika provozu, využití učebních pomůcek, využití učeben + kapacita budovy, program vzdělávání interaktivně a materiál týkající se přestěhování ZUŠ).

Sdělila, že paní ředitelka zodpoví případné další otázky a připomínky k materiálu zaslané v termínu do 20.6.2010.

MVDr. Hlávka také zrekapituloval předešlá jednání a upřesnil, že bychom si na této pracovní schůzce měli stanovit kritéria, která by nám měla paní ředitelka posoudit a případně pokud to bude možné procentuálně vyčíslit. Dále upozornil na to, že paní ředitelka splnila předešlý úkol a porovnala obě dvě varianty a tento materiál, by měl Radě školy posloužit k další komunikaci s ní.

P. Kuncl se během jednání vyjádřil ke zpracovanému materiálu, který mu nepřišel dostatečně zpracován. Dále zde opětovně zopakoval obavy rodičů týkající se případné šikany a její řešení.

Během diskuze se probírali další otázky týkající se grantů, výuky žáků, vybavenost uč. pomůckami, vybavení učeben, případný příchod nových žáků z okolních obcí, přecházení učitelů a přesun ZUŠ v rámci navržených variant.

Otázky pro paní ředitelku:

- posouzení aprobovanosti v případě dvou druhých stupňů (%)
- jak by se řešil přechod učitelů v případě dvou druhých stupňů
- personální zajištění (snižování stavů - zástupci)
- použití stávajícího vybavení učeben
- pořízení odborných učeben - plánované počty učeben v obou variantách
- podmínky grantu a vázanost na pracoviště - Interaktivní výuka.

Pro zodpovězení těchto otázek stanovila Rada školy termín 15.9.2010 (termín shodující se z předešlého zápisu). Poté se uskuteční další schůzka, kde by mělo proběhnout hlasování (2 varianty) a každý z členů by si měl svoje rozhodnutí okomentovat.

2)Úprava ŠVP

Mgr. Kulhavá s Mgr. Runkasovou informovali o změně v ŠVP. Vznikl nový učební předmět „Rozumíme penězům“. Je určen pro žáky 8. a 9. tříd. Cílem je naučit a vysvětlit žákům, jak hospodařit s penězi.

Zapsala: Věra Richtermocová
Ověřil: Mgr. Hana Kulhavá, předsedkyně

Frýdlant, 14.6.2010

16.6.2010 8:39:11 | přečteno 1326x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load