ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 5. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 2.06.2016

Zápis z 5. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 2.6.2016

Přítomní členové: Mgr. Hana Kulhavá,,, Bc. Jitka Koutníková, Mgr. Jana Runkasová, Ing. Jan Lachman,  Ing. Petr Stodola, Bc. Stanislav Kvapil

Omluveni: Mgr. Jana Močárková, MVDr. Ladislav Hlávka, Bc. Milan Šubrt

Hosté: Mgr. Věra Dunajčíková

Program

1. Projednání rozpočtu školy na r.2016
2. Různé

1. Projednání rozpočtu školy na rok 2016

Paní Mgr. Hana Kulhavá přivítala přítomné členy, seznámila je s programem jednání a předala slovo paní ředitelce Mgr. Věře Dunajčíkové k vysvětlení rozpočtu.

Paní ředitelka Mgr. Věra Dunajčíková okomentovala jednotlivé položky rozpočtu a zodpověděla dotazy jednotlivých členů - mimo jiné:

● Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Husova

● Úspora na energiích

● Telefonní poplatky

● Praní prádla

● Kurzy plavání bazén Nové Město p/S

● Připravenost na inkluzi žáků a s tím spojená finanční a personální náročnost

● Rekonstrukce horního hřiště u ZŠ Purkyňova

● Využití nového hřiště před ZŠ Purkyňova

● Personální zajištěnost výuky

● Zaplavení MŠ Bělíkova (při ZŠ Bělíkova)

Po ukončení diskuze přijala školská rada toto usnesení:

Usnesení ŠR:

● Školská rada po projednání bere na vědomí schválený Rozpočet na r.2016 - provozní dotace od zřizovatele.

➢ pro: 6 proti: 0 zdržel: 0 

➢ usnesení bylo přijato

2. Různé

Školská rada doporučuje zřizovateli zvážit možnost navýšení příspěvku na nutnou obměnu počítačové techniky dle konkrétního upřesnění paní ředitelky.

➢ pro: 6 proti: 0 zdržel: 0 

Další schůze ŠR se bude konat předběžně ve čtvrtek 25.08.2016

Zapsal: Bc.Stanislav Kvapil

Ověřila:  Mgr.Hana Kulhavá

30.6.2016 11:29:45 | přečteno 530x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load