ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 4. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 12.11.2016

Zápis z 4. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 12.11.2015

Přítomní členové: Mgr. Hana Kulhavá, Mgr. Jana Močárková, Bc. Jitka Koutníková, Bc. Milan Šubrt, Bc. Stanislav Kvapil

Omluveni: Mgr. Jana Runkasová, MVDr. Ladislav Hlávka, Ing. Jan Lachman, Ing. Petr Stodola

Hosté: Mgr. Věra Dunajčíková

Program

1. Schválení výroční zprávy školy o činnosti a hospodaření ve školním roce 2014/2015

2. Různé

Předsedkyně rady Mgr. Hana Kulhavá zahájila schůzi a seznámila přítomné s programem jednání. 
Souhrnně sdělila informace k výroční zprávě.

Podrobně okomentovala zprávu paní ředitelka Mgr. Věra Dunajčíková. Průběžně byly odpovězeny dotazy jednotlivých členů školské rady.

1. Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015

a. Školská rada schvaluje výroční zprávu školy za školní rok 2014/2015.

1.a.i. Pro - 5, Proti - 0, Zdržel - 0

1.a.ii. Usnesení bylo přijato

Mgr.Kulhavá: poděkovala členům za účast a ukončila jednání

Zapsal: Bc.Stanislav Kvapil
Ověřila:  Mgr.Hana Kulhavá

7.7.2016 10:38:05 | přečteno 398x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load