ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 3. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 12.9. 2018

Zápis z 3. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 12.9. 2018

Přítomní členové: Mgr. Hana Kulhavá, Mgr. Jana Močárková, Mgr. Jana Runkasová, Bc. Jitka Koutníková, Regina Loudová, Bc. Milan Šubrt
Omluveni: Ing. Jan Lachman, Bc. Stanislav Kvapil, Ing. Petr Stodola
Hosté: Mgr.Bc. Petr Kozlovský

Program:

1. Představení pane ředitele Mgr. Bc. Petra Kozlovského radě školy
2. Projednání a schválení výroční zprávy školy
3. Různé

1. Představení pana ředitele Mgr. Bc. Petra Kozlovského

Paní Mgr. Hana Kulhavá přivítala a seznámila přítomné členy s programem jednání. Dále představila členům rady nového pana ředitele Mgr. Bc. Petra Kozlovského.

Pan ředitel Mgr. Bc. Petr Kozlovský představil členům rady vizi o koncepci rozvoje školy. Seznámil členy s personálním obsazením pracovišť (zástupci ředitele), pozicí speciální pedagoga (Mgr. Gabriela Ouhrabková), dále možnosti škol v přírodě (pro 2.-5. ročník, 1. ročník pojede na projektové dny – 2 noci), lyžařských kurzů, založení žákovského parlamentu. Dále poukázal na renovaci malého umělého hřiště, venkovní učebny.

2. Projednání a schválení výroční zprávy

Výroční zpráva byla všem členům školské rady zaslána k prostudování. Mezi okruhy patřil např. počet žáků, prospěch, chování, integrovaní žáci, zprávy metodiků prevence, výchovných poradců, aktivity a soutěže, kterých se škola zúčastnila, rozpočet školy, atd.

Výroční zpráva byla schválena všemi zúčastněnými členy.( 6 osob).

Pro:6 Proti :0

3. Různé:

Další schůzka předběžně naplánována na únor – březen.

9. ročníky budou mít v prosinci výjezd do Drážďan.

Z důvodu zdražování autobusové dopravy do Naivní divadla v Liberci, bude autobusová doprava zajišťována pro I. Stupeň, II. stupeň se bude dopravovat vlakem.

Vánoční představení Zvoneček proběhne ve třech dnech (za každé pracoviště).

První ročníky budou mít přivítání opět na radnici.

Paní Mgr. Hana Kulhavá poděkovala všem členům za účast.


Zapsala: Mgr. Jana Močárková
Ověřila: Mgr.Hana Kulhavá

3.2.2021 19:37:13 | přečteno 275x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load