ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 10. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 19.10.2017

Zápis z 10. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 19.10. 2017

Přítomní členové: Mgr. Hana Kulhavá, Mgr. Jana Močárková, Mgr. Jana Runkasová, Ing. Petr Stodola, , Bc. Jitka Koutníková, Ing. Jan Lachman, Bc. Milan Šubrt
Omluveni: Bc. Stanislav Kvapil ,MVDr. Ladislav Hlávka,
Hosté: Mgr. Věra Dunajčíková

Program:

1. Projednání a schválení výroční zprávy

2. Různé

Paní Mgr. Hana Kulhavá přivítala přítomné členy a seznámila je s programem jednání.

1) Projednání a schválení výroční zprávy – paní ředitelka Mgr. Věra Dunajčíková seznámila přítomné členy s obsahem výroční zprávy a odpověděla na dotazy členů rady.

Školská rada schválila výroční zprávu. Všichni přítomní členové (7) hlasovali pro schválení.

2) Různé :

ü  Feduka  - paní ředitelka Mgr. Věra Dunajčíková informovala radu školy o úspěšnosti akce, která je zaměřená na nabídku středních škol, a konala se na pracovišti ZŠ Purkyňova

ü  Inkluze – od členů rady školy byl vznesen dotaz na úspěšnost inkluze, postřehy, spolupráci s asistenty. Dle zástupců ze stran učitelů se začínají objevovat výchovné problémy na II. stupni u žáků s inkluzí.

Zapsala: Mgr. Jana Močárková
Ověřila:  Mgr.Hana Kulhavá

18.12.2017 13:29:56 | přečteno 264x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load