ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 10. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dne 13.11.2014

Zápis z 10. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 13.11.2014

Přítomní členové: Mgr. Kulhavá, Mgr. Runkasová, Mgr. Močárková, Bc. Koutníková, pí Fiedlerová, MVDr. Hlávka

Omluveni: MUDr. Pokorná, Bc. Kvapil, p. Stodůlka

Hosté: Mgr. Dunajčíková, Ing. Ramzer

Program:  

1. Schválení výroční zprávy za školní rok 2013/2014

2. Různé


1. Schválení výroční zprávy za školní rok 2013/2014

Paní ředitelka Mgr. Dunajčíková seznámila radu s výroční zprávou za školní rok 2013/2014.

V tomto školním roce byla přijata školní psycholožka, která spolupracuje s učiteli, poskytuje individuální konzultace dětem i rodičům.

Zdůraznila nárůst dětí vyžadující odbornou pomoc logopedické poradny. Připomněla úspěchy školy v různých olympiádách, sportovní, kulturní a vzdělávací akce, které škola pořádá.

Usnesení: Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 byla radou schválena


2. Různé

Ing. Ramzer  informoval o tom, že od 01.07.2014  se město Frýdlant připojilo ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Město plánuje zřídit nízkoprahové zařízení pro mládež.

Dále poděkoval za dobrou spolupráci a dobře odvedenou práci.

Město Frýdlant chce i v dalším volebním období pokračovat v podpoře školy. Chystá se projekt Bezpečně do škol, v rámci kterého má být osvětlen přechod před školou v Bělíkově ulici. Je plánována oprava školky v Jiráskově ulici, vybudování dětského hřiště na pozemku školy Purkyňova, renovace atletického hřiště.

MVDr. Hlávka poděkoval předsedkyni rady školy paní Mgr. Kulhavé za dobrou práci.

Zapsala: Bc. Jitka Koutníková

Ověřila: Mgr.Hana Kulhavá 

3.12.2014 13:15:49 | přečteno 574x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load