ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 10. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dne 13.11.2008

Přítomní členové rady: MVDr. Hlávka, p. Wurm, Ing. Dachsová, Mgr. Močárková, Mgr. Baboráková, Mgr. Kulhavá, Mgr. Runkasová, pí. Kocková

Nepřítomni: p. Stodůlka - omluven

Hosté: Mgr. Dunajčíková

Program: 1. Projednání výroční zprávy za školní rok 2007- 2008

Na programu dnešní schůzky rady školy byl jediný bod - projednání a odsouhlasení výroční zprávy za školní rok 2007 -2008. Výroční zprávu předložila paní ředitelka všem členům rady k nahlédnutí v elektronické podobě, jeden výtisk byl k dispozici na jednání rady školy.

Paní ředitelka uvedla komentářem výroční zprávu, veškeré dotazy členů rady školy byly paní ředitelkou zodpovězeny, poté byla členy rady školy výroční zpráva jednohlasně schválena. (bez významných připomínek)

Dále paní ředitelka informovala o kulturních akcích, které proběhnou v rámci adventu ve Frýdlantu, které budou organizovány pracovištěm ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant - Domem dětí a mládeže. Např. šachový turnaj, výstava panenek, vánoční trhy na zahradě DDM, výstava betlémů, pravidelné vánoční koncerty, atd. Členové rady školy tyto akce uvítali a doporučili jejich větší propagaci. (vývěsky ve městě i v budově radnice, webové stránky školy i města,..)

Každoročně se v rámci výuky tanečních koná pro žáky 9. ročníků závěrečný ples - „věneček“ v sále Besedy, jedné z budovy města Frýdlant. Na jednání bylo p. ředitelkou vzneseno upozornění na nedostatečnou čistotu sálu a ochotu personálu pomoci při této akci.

Paní ředitelka informovala členy rady školy o podání žádosti organizace na dotaci na rekonstrukci školních hřišť a tělocvičen do Evropského fondu pro regionální rozvoj čerpaného prostřednictvím regionálního operačního programu soudržnosti - Severovýchod (ROP).

V rámci diskuse se členové rady školy zajímali o informace týkající se nové úpravy podmínek pro přijetí žáků ZŠ na střední školy (možnost 3 přihlášek, výstupní hodnocení, kapacita středních škol, atd.). Dotazy byly zodpovězeny.

Dále bylo diskutováno o problémech naplnění ZŠ praktické a ZŠ speciální ve Frýdlantu a o možnosti sloučení této školy se ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

Další plánovaná schůzka proběhne v březnu r. 2009. Zástupci rodičů v radě školy budou doplněni o nového člena po volbách, které se uskuteční v listopadu r. 2008 v průběhu třídních schůzek.

Zapsala: Ing. Jana Dachsová
Ověřil: MVDr. Ladislav Hlávka, předseda

Frýdlant, 14.11.2008

10.3.2009 10:59:43 | přečteno 1492x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load