ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 1. schůzky RŠ 2006

26.1.2006

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, Železná 824, 464 01 Frýdlant

ŠKOLSKÁ RADA 26.1.2006 1500 HODIN

Účast: pí. Dunajčíková, Baboráková, Dachsová, Močárková, Buřitová, Lásková, Kulhavá, p. Wurm, Hlávka, Stodůlka

Rozdány materiály: organizační schéma, činnost školské rady, jednací řád

Úkolem rady : hospodaření školy, rozpočet, projednání školských dokumentů

Volba předsedy:

2 návrhy - p. Hlávka, p. Stodůlka,
hlasování - 1 hlas pro p. Stodůlku, 9 hlasů pro p. Hlávku
jmenování předsedy školské rady - p. Hlávka

Mgr. Věra Dunajčíková - ředitelka ZŠ, ZUŠ a MŠ, Frýdlant

-předala: výroční zprávu zřizovateli a byla již schválena
-do poloviny března předloží školské radě: zprávu o hospodaření, návrh rozpočtu na rok 2006, který dube schválen 23.2.2006
-předběžný výsledek hospodaření za rok 2005 -90 tisíc
důvod: odvod - nezaměstnáváme potřebný počet zaměstnanců se změněnou pracovní schopností

Dům dětí a mládeže

- ještě není předán ZŠ, ZUŠ a MŠ, Frýdlant, ale už je zrušen Školní klub
-od léta by měl DDM fungovat - kolaudace by měla proběhnou do 1.2.2006, pak by se měl vybavovat
-plánuje se, že nebude jen pro děti z našich škol, bude pro všechny generace a má sloužit i jako informační centrum mládeže, také se plánují např. jazykové kurzy
-personální obsazení - nízký normativ
-letní tábory se budou pořádat stejně jako každý rok pro děti z Frýdlantu a okolí - první 2 týdny o letních prázdninách „FRÝDLANTSKÉ PRÁZDNINY“

Základní školy

- rekonstrukce ZŠ Purkyňova : termoregulační ventily, okna, fasáda, zateplení ≈ 15 mil. korun
- příští rok rekonstrukce ZŠ Husova : šatny, sociální zařízení
- projekt na ZŠ Purkyňova -> výběrové řízení (ještě nezačalo)
-p. Hlávka - atmosféra na školách?
- personální obsazení ZŠ Purkyňova, jazyky, informatika, pedagogické minimum-stačí, pokud to ředitel rozhodne

p. Buřitová-koordinátorka-nový vzdělávací program
vzdělávání dětí-dítě by si mělo umět poradit
přestupy
odchody na gymnázium

Přijímací zkoušky ČJ a M
-připravovat nebo nepřipravovat děti na SŠ a gymnázia?
-cvičení z ČJ bylo mezi volitelnými předměty

CERMAT
- doplňkové řízení
- v testech je látka do 8.tř.
- není objektivní
- jinak kladené otázky a např. ti co se učí vše podle sešitu nebo knížky mají problém řešit úkol v testu

Interaktivní tabule
- jsou na všech našich ZŠ, ale pouze v učebnách informatiky-v dalších třídách nejsou rozvody

Škola
- organizace potřebuje správce sítě p. Marval nemůže obstarat všechno
- cena se odvíjí dle aplikace

Zápis do 1.tř.

84 dětí
17 nepřišlo
23 nebylo v seznamu
16 odkladových dětí

ŠJ

- 2 jídla - opakující se jídelníček
- dozory ve školní jídelně chybí
- urychlení ve výdejnách

- Vaření pro MŠ - vzor Bystřice

- Sociální příplatky

- Frýdlantská nemocnice

- Zimní stadion-bruslení zdarma

- Komunikace na ZŠ

- Připomínky k jednacímu řádu-bude se projednávat další rada

- Další rada koncem března-čtvrtek

23.5.2006 9:30:09 | přečteno 2285x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load