ENDEFRRUPLNLSPIT

Schránka důvěry ve Frýdlantě slouží občanům

Ve Schránce důvěry na frýdlantském náměstí T. G. Masaryka se občas nacházejí podněty od občanů, kteří upozorňují na nedostatky a problémy, jejichž vyřešení nebo odstranění by prospělo městu a zlepšilo život v něm. Umožňuje se tak i anonymní styk samosprávy a státní správy s občany ve věcech veřejných

V letním příspěvku upozorňuje pan P. B. z Frýdlantu na šest záležitostí, kterých si jako pozorný a aktivní občan všiml. Spolu s odbornými pracovníky městského úřadu a vedoucím strážníkem městské policie na podněty odpověděl místostarosta města Frýdlant Jaroslav Vančura.

1) Po opravě Mánesovy ulice nejsou osazeny ulice Předměstská, Zelená, Erbenova, případně Holečkova značkou „Dej přednost“. Namítnete, platí přednost jízdy vozidel přijíždějících zprava. Ovšem málokdo si to uvědomí ten, kdo jede od železniční tratě nahoru. Zvlášť nastává problém v zimě (v případě čerstvě napadlého sněhu), kdy případné zastavení znamená konec jízdy.

„Realizace této akce by byla finančně náročná, označení jedné křižovatky totiž s sebou nese označení i ostatních. V případě okolí Mánesovy ulice by to znamenalo cca 130 dopravních značek kus á 2000,- Kč plus sloupek cca 500,- Kč kus. Předměstí osázené značkami by tedy vyšlo na cca 300.000,- Kč. Nepoužití dopravní značky „Dej přednost v jízdě“ nese navíc jistou výhodu v tom, že se v dané lokalitě nejezdí rychle - všichni prostě musí dávat pozor,“ reagoval Rostislav Kröner, vedoucí odboru vnitřních věcí a dopravy.

2) Někteří občané užívají pro chůzi cestu vedoucí od závor kolem vchodu do zahradnictví a pokračující až k ulic Hřbitovní. Jako „pamětník“ pamatuji tuto uličku v daleko lepším stavu. Dnes se v ulici Erbenově v místě s dotyčnou uličkou vytvořilo „jezero“ (Propadlá nebo ucpaná kanalizace, která je nelogicky svedena do ulice Mánesovy místo do Polní). V úseku od železničního přejezdu do Erbenovy vytváří se neprůchodné místo. Stojí za to tuto uličku si osobně projít, je to ostuda.

„Řešení pro tuto komunikaci projednáváme. Hledaná varianta musí totiž v nákladové položce ladit s významem této cesty,“ upřesnil místostarosta.

3) Objevují se černé skládky, které vytváří nezodpovědní občané. Poslední jsem objevil v ul. Strmé mezi vodojemem (horním) a odbočkou k rozhledně. Je tam interiér auta.

„Co se týče černých skládek, občané si dávají čím dál tím větší pozor, co na černou skládku odhodí, aby nebylo poznat, komu odpad patří. V poslední době se ale nachází jen jednotlivé igelitové tašky s odpadem nebo zbytky aut. Z těch je majitel poznat málokdy. Ale celkově si myslím, že se situace kolem černých skládek oproti minulosti zlepšila. I občané by měli být všímavější. Když totiž někdo v sobotu k večeru veze někam na vozíku zbytky interiéru vozidla, musí být každému jasné, že to neveze do Asy, ale někam vyhodit k lesu. Bez spolupráce s občany se tohoto nešvaru asi nikdy nezbavíme. Nebuďme ke svému okolí lhostejní, je to záležitostí nás všech“ apeluje vedoucí strážník Městské policie Frýdlant František Kloz.

A místostarosta doplňuje: „Černé skládky jsou bohužel odrazem chování lidí. Navíc jsou dosti nepochopitelné, když .A.S.A. provozuje v pracovní dny od 7 do 14 hodin v Raisově ul. bezplatný sběrný dvůr. V pondělí mají otevřeno až do 17 hodin.“

Město má vypracovaný systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Frýdlant, který je popsán v obecně závazné vyhlášce č. 45/7/2006.

4) Neopravují se včas uvolněné kostky v chodnících, ať je to už v důsledku vyplavení kolem svodů z okapů, vykopnutím nebo vyvrácením auty. Stačí projít městem a dívat se kolem a pod nohy.

„Místa, kde jsou uvolněné kostky se opravují většinou dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim. Dříve jsme na tuto práci oslovovali firmu. V posledním roce ji zabezpečujeme zaměstnanci na veřejně prospěšné práce. Plánujeme to nyní na září/říjen,“ vysvětlil místostarosta, který je s vedoucím technického oddělení odboru majetkosprávního v častém kontaktu.

5) Upozorňoval jsem na nedobrý stav ulice Polní. V době dešťů (a nemusí být zrovna intenzivní), voda z ulice Holečkovy nekončí v kanálech jmenované ulice, ale teče ulicí Polní, takže ta se změní v potok. Protože na mnou navrhované řešení doplněné plánkem nebyla z Vaší strany žádná odezva, vyřešil jsem to vykopáním stružky, která vodu svede do nejbližší vpustě.

Vzniklo tím ale nepříjemné místo jak pro chodce (včetně mě) tak i pro auta. Myslel jsem, že by aspoň pomohlo osadit toto místo ocelovým žlabem, o jehož čištění bych se staral. Kupovat to ze svého však nemíním.

„Poznámka k Polní ul. je opodstatněná. Byl jsem se tam podívat. Nechal jsem zpracovat cenovou nabídku na opravu povrchu včetně již zmiňovaných žlabů. Cena se pohybuje na hranici 200 tis. Kč a bude se s ní počítat v rozpočtu na příští rok. Letošní finance jsou již rozdělené,“ vysvětlil místostarosta Frýdlantu Jaroslav Vančura.

6) Špatný stav přejezdu v ulici Úzké.

Přejezd je majetkem Českých drah, je to tedy jednoznačně jejich záležitost. Můžeme však dát ČD podnět.

Frýdlant 11/09/06

Mgr. Alena Švejdová,
vedoucí kanceláře úřadu, tel. 482 464 066, 728 406 154

15.9.2006 9:40:05 | přečteno 2232x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load