ENDEFRRUPLNLSPIT

Opravdu frýdlantští hospodští nalévají dětem a mladistvým?

Před prázdninami objevila Městská policie Frýdlant ve Schránce důvěry na náměstí T. G. Masaryka anonymní upozornění, že v naprosto konkrétních hospodách a barech podávají alkoholické nápoje dětem a mladistvým. Pisatel zmiňuje, že pár velmi mladých lidí už mělo otravu alkoholem a to jenom proto, že jim barmani bezostyšně nalévají.
Je tomu skutečně tak?

Zaznamenali jsme ve Frýdlantě takové případy? Byly opilé děti někde ošetřeny, třeba v nemocnici? Zachytila Policie ČR nebo městská policie takovéto protiprávní jednání v restauracích, hospodách či barech? Byly dětmi či mladistvými páchány nějaké výtržnosti pod vlivem alkoholu?

Pod tak závažným tématem, které anonymní pisatel otevřel, málem zanikla jeho krátká poznámka na konci dopisu: „A zároveň chci poděkovat panu starostovi, co všechno dělá pro naše město a jak hezky se chová k občanům města!“

Městu se daří poměrně důsledně uplatňovat závěry konference KADEMF (Kouření a alkohol a děti a mládež ve Frýdlantě) z roku 2005, kdy byla vyzdvižena důležitost kontrol v podnicích, kde by se jev podávání či prodávání alkoholu dětem a mladistvým mohl vyskytnout. Hlídky městské policie podniky často, ale nepravidelně kontrolují, a vyloženě vyhledávají právě tento nešvar.

Každý měsíc je provedeno 5 - 10 kontrol barů a restaurací v celém městě. V měsíci únoru byly odhaleny dva případy nalévání alkoholu mladistvým, které byly řešeny pokutou. Poslední týden před prázdninami byly prováděny každý den kontroly ve všech pohostinských zařízeních ve Frýdlantu.V některých vyhlášených barech i opakovaně. I nyní, přes prázdniny, provádí městská policie namátkové kontroly v barech a hernách. Ani v jednom případě nebyl zjištěn případ nalévání alkoholu mladistvým. „Podle našich zkušeností, jestliže mladiství konzumují alkohol, tak nikoliv v restauracích, ale v různých soukromých objektech, na zahrádkách apod.,“ řekl vedoucí strážník František Kloz. Městská policie se proto zaměří více na kontrolu prodeje alkoholu ve velkých samoobslužných obchodech ve Frýdlantu.

Pití alkoholu a jiné závislosti jsou probírány pravidelně na součinnostních schůzkách u starosty města Ing. Dana Ramzera. „Od začátku prázdnin je vytipováno několik lokalit, kde se děti shromažďují, ale přestože tam zřejmě alkohol konzumují, my jsme neměli to štěstí je zachytit,“ vysvětluje starosta. Městská policie dokonce slouží nepravidelně vždy jednu noc o víkendech.

Pití alkoholu dětmi a mladistvými je problém, který se obecně vyskytuje v celé republice, proto ani Frýdlant není výjimkou. V roce 2004 ve Frýdlantě uvádělo 60 % osob ve věku 14 - 17 let, že pije alkohol, 66 % dětí a mládeže uvedlo, že získat alkohol je pro ně snadné, a jen 11 % udává, že je to pro ně nemožné. Alkohol si v 69 % kupují.

Ve Frýdlantě díky preventivnímu projektu KADEMF mají nástroj, jak prodej alkoholu osobám mladším 18 let a konzumaci alkoholu dětmi a mladistvými systematicky sledovat a jak ji omezovat. První výsledky změn v této problematice by měly být známy na konci roku 2008.

Frýdlant 08/14/07
(aš)

16.8.2007 8:28:42 | přečteno 7398x | Mgr. Alena Švejdová

Diskuze

moc automatů škodí
Andrea benešová  |  29.10.2009 16:58:40
Mě jo
Andrea benešová  |  29.10.2009 16:56:56
Stížnost
Petr Magor  |  24.7.2008 15:06:04
 
Stížnost
Franta Kadlec  |  24.7.2008 15:09:17
  
Stížnost
Alena Velká  |  24.7.2008 15:12:07
Tento článek není pravdivý
Frek  |  20.9.2007 12:22:37
 
Tento článek není pravdivý
Alena Švejdová  |  20.9.2007 12:55:11
  
Tento článek není pravdivý
Frek  |  23.9.2007 10:35:54
   
Tento článek není pravdivý
Frek  |  4.10.2007 8:31:52
    
Tento článek není pravdivý
Alena Švejdová  |  4.10.2007 13:36:48
    
Tento článek není pravdivý
Dan Ramzer  |  4.10.2007 15:14:16
     
Tento článek není pravdivý
Anonymous  |  9.10.2007 17:20:26
  
Tento článek není pravdivý
Martin  |  11.11.2007 21:31:46
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load