ENDEFRRUPLNLSPIT

Odpovídáme na příspěvky do Schránky důvěry

Schránka důvěry 2006

Občané Frýdlantu a okolních obcí byli v prosinci a první polovině ledna se svými příspěvky do Schránky důvěry obzvláště štědří. Budeme se snažit na vše odpovědět a to, co by mohlo zajímat více obyvatel či návštěvníků Frýdlantu zveřejníme postupně ve Frýdlantském zpravodaji, na webových stránkách města a poskytneme i novinářům z regionálních médií. V poslední době se ve frýdlantské Schránce důvěry objevují většinou příspěvky podepsané i s adresou. To svědčí o tom, že Schránka důvěry je skutečně důvěrná a i důvěryhodná. To nás těší a budeme se snažit nezklamat.

Věrná dopisovatelka Schránky důvěry paní M. L. z Frýdlantu se například ptá, kdy budou odstraněny nevzhledné a nebezpečné zbytky prolézaček a železných konstrukcí z našich sídlišť.

Myšlenkou odstranit původní kovové prolézačky z pískovišť se majetkoprávní odbor MěÚ Frýdlant zabývá již delší dobu. Kovová monstra se monitorují, začalo se na sídlišti v ulici Kaplického a U Nemocnice.

„Pokusíme se oslovit místní firmy a najít prostředky na odstranění těchto prolézaček v průběhu tohoto roku,“ říká místostarosta Města Frýdlant Ing. Dan Ramzer.

Dále paní M. L. upozorňuje, že ještě stále nebylo doplněno chybějící označení ulic ve Frýdlantu. Na tuto záležitost odpověděl Stanislav Kvapil, vedoucí majetkoprávního odboru: „Označení názvů ulic tabulkami je postupný proces. Každý rok je takto nově označována část města. I v letošním roce dojde k osazení nových tabulí několika ulic. Nelze obnovit celý Frýdlant najednou i proto, že jedna tabulka vyjde na cca 1000 Kč.“ Pan Kvapil přivítá informace o dalších lokalitách, kde označení chybí, na tel. 482 464 010 nebo na e-mail: stanislav.kvapil@mu-frydlant.cz

V dalším z vybraných příspěvků se pan inženýr H. V. podivuje, že ve Frýdlantě ještě není vzrostlými zeravy oddělen kravín od hřbitova. Určitě by se tím pietní místo důstojně uchránilo od výhledu na dobytek. Pisatel přikládá i náčrtek a návrh, jak by se to dalo udělat.

„Je pravdou, že bývá zvykem, že se hřbitov a kravín umísťují na okraj obce, ale jejich sousedství ve Frýdlantě je opravdu poněkud nešťastné. Poradíme se ještě s odborníky na výsadbu zeleně a do konce března dáme vědět, jak jsme schopni situaci vyřešit,“ slibuje místostarosta.

Ve Schránce důvěry se většinou objevují kritické připomínky a stesky, a proto je o to milejší, když se občan vyjádří i pochvalně. Pan inženýr V. M. v lednu napsal: „Vážení představitelé města Frýdlantu. Nechť se v Novém roce 2007 mému milému městu, kam dvakrát týdně jezdím, dobře daří! Ať rozkvétá do krásy a jeho hojní návštěvníci jsou spokojeni alespoň tak jako já. Na závěr přání si ale neodpustím jednu kritiku a jednu pochvalu.“ Panu V. M. se nelíbí vandaly poškozené orientační tabule, které hned u nádraží dělají městu už dlouhou dobu pěknou ostudu. Naopak se mu velmi líbí chodník spojující nádraží s centrem. Jen má obavy, aby hladký povrch neklouzal a aby se tam lidé nemrzačili.

Město se bude touto připomínkou, stejně jako ostatními, na které se tentokrát nedostalo, zabývat v dalším čísle Frýdlantského zpravodaje. Zájemci však mohou nacházet průběžné informace mezi zprávami na webových stránkách města na adrese www.frydlantvc.cz nebo v informačním kiosku v podloubí radnice či na nástěnkách u pošty a i ve vestibulu radnice.

Frýdlant 15/01/07
Mgr. Alena Švejdová, vedoucí kanceláře úřadu, tel. 482 464 066, 728 406 154

16.1.2007 15:44:28 | přečteno 2617x | Mgr. Alena Švejdová

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.

 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load