ENDEFRRUPLNLSPIT

O pořádku a nepořádku ve městě

kontejner v rece

Milí čtenáři, ve Schránce důvěry se nám objevil opět jeden anonym, ale protože v něm nalézám mnoho podnětného, dovolím si z něj citovat a na některé pasáže reagovat. Jsem sice přesvědčen, že autor dopisu očekává poněkud jiné odpovědi, než budete nyní číst. Ale proč bychom si křivili vzájemné vztahy tím, že bychom si neříkali věci na rovinu a chodili tak říkajíc „kolem horké kaše“.

Už jsem tu několikrát napsal, že sami radní a zaměstnanci úřadu toho bez podpory občanů mnoho nezmohou. A nepodepsaný dopis, jímž se zde hodlám zabývat, jako by svým podtextem toto mé tvrzení přímo podtrhoval.

Autor se v prvním odstavci táže, co hodláme udělat s psími exkrementy na náměstí a na sídlištích, a uvádí, že majitelé psů jsou k tomu lhostejní. Tady udeřil hřebík na hlavičku-lhostejnost lidí je to, co nám všem překáží. Pořídím-li si pejska, musím přeci počítat s tím, že produkty jeho metabolismu budou znečisťovat okolí, a mohou obtěžovat spoluobčany. Je bezohledné a sprosté venčit psy na veřejných prostranstvích a nepodílet se na likvidaci jejich výkalů. Město může převzít starost o dokonalé čištění ulic, pořídit techniku či alespoň se pokusit sehnat a zaplatit metaře, a pravidelně odstraňovat „zvířecí pomníčky“. Tím ovšem vzrostou výrazně náklady spojené s údržbou města. Vidím dvě možnosti-aby bylo možné hradit to, po čem pisatel volá, nezbude, než razantně zvýšit poplatky ze psů a tím dostatečné finanční zdroje zajistit. Jednodušší by bylo, když si každý, kdo musí venčit pejska na veřejných prostranstvích, pořídí igelitové sáčky a to, co jeho miláček v trávě či na chodníku vytvoří, pak jeho majitel posbírá a vyhodí do nejbližší popelnice. Jistě, usnadnilo by se to tím, že budou v parcích k dispozici zásobníky s pytlíky, jak to známe třeba z Rakouska. Jenže kde máme jistotu, že s nimi nebudou vandalové zacházet jako s jinými plastovými nádobami na odpad, které v lepším případě končí v potocích, a v horších případech jsou likvidovány tím, že je někdo spolu s obsahem zapálí.

Tážete se, komu máte nahlásit pejskaře, jenž ignoruje městský pořádek a zásady lidské slušnosti. Víte, nerad bych čtenáře nabádal k tomu, abychom se vzájemně udávali. Proč se raději nechovat slušně a ohleduplně, proč místo bezohlednosti a sobectví nepreferovat mravnost a morálku? Proč, než učiním cokoli, nepomyslím nejen na svůj prospěch, ale zvážím, co to, co zamýšlím, bude znamenat pro druhé? Proč nezaměnit pohodlnost a lenost za odhodlání, odvahu a někdy i sebeobětování?

Další dotaz pisatelky je trochu podobný: „Proč je nepořádek na náměstí a v jeho okolí?“ Vážená neznámá, souhlasím s Vámi, také se za nepořádek ve městě stydím. A nejsem jediný, zrovna nedávno jsem přistihl pana starostu, jak před radnicí sbírá odhozené papíry a PET lahve, aby s nimi následně provedl to jediné možné-odhodil je do několik metrů vzdáleného odpadkového koše. A stejně jako Vy ani já nedovedu pochopit, proč tenhle primitivní úkon nedovede učinit ten primitiv, který tyhle odpadky na náměstí zanechal !

Otázka automatů na parkovné - náklady na jejich pořízení a instalaci nejsou malé. Nevím, je-li lepší mít možnost zaparkovat, aniž bych musel shánět drobné do automatu, či raději spoléhat na to, že za utržené parkovné pořídí město nádoby na psí exkrementy, jak navrhujete. Málokteré město velikosti Frýdlantu řeší parkování pomocí parkovacích automatů, takový zisk to nepřináší.

Souhlasím s Vámi, že likvidace odpadu přímo na hřbitově spálením není příliš etická vzhledem k pietě tohoto místa. Na druhé straně musím údržbu hřbitova veřejně pochválit, málokde najdete hřbitov tak upravený, jako je tomu u nás. Ale Vaši výtku akceptuji a zareaguji na ni.

Ale abych nekončil svůj text právě na hřbitově, vzpomenu na můj vlastní zážitek z posledních dní, který se též týká pořádku v ulicích Frýdlantu. Bydlím v paneláku na sídlišti. Těsně před víkendem kdosi vysypal vedle poloprázdných popelnic hromadu domácího odpadu, spoustu papírů, nějaké hračky, zjevně stopy po důkladném úklidu v dětském pokoji. Byla horká sobota, jakých jsme si letos mnoho neužili, na balkonech se slunili lidé a popíjeli dopolední kávu. Šel jsem v obleku oddávat do obřadní síně na radnici, ale pohled na tu horu mne vrátil zpět. Vzal jsem lopatu a koště, vše zametl a nasypal do kontejneru. Uspokojen výsledkem jsem, před zraky přihlížejících obyvatel okolních domů razantně přivřel víko popelnice a těšil se, že jsem tímto gestem udělal jakýsi pomyslný vykřičník za nepořádkem kohosi. Ovšem jen do chvíle, kdy jsem na víku popelnice objevil ceduli s natištěným vzkazem asi tohoto znění: „Vyzývám toho, kdo tu vytvořil tenhle b…el, ať si ho po sobě laskavě uklidí!“ V tu chvíli mi došlo, že jsem tak nechtěně všechny diváky zřejmě přesvědčil, že autorem toho „bordelu“ jsem byl já. Je k tomu co dodat ?

Přeji všem pořádkumilovným čtenářům příjemné podzimní dny a co nejméně záporných prožitků v našem městě.

Frýdlant 10/08/07
MUDr. Miloslav Ferles, místostarosta, tel. 482 464 061

27.8.2007 15:06:47 | přečteno 2389x | Mgr. Alena Švejdová

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.

 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load