ENDEFRRUPLNLSPIT

Nepořádek dělá městu ostudu

Do Schránky důvěry ve Frýdlantu přišla připomínka pana M. P. z Liberce, kterému není lhostejný nepořádek okolo kontejnerů na odpad u hotelu GARNI. Denně tudy chodí do práce a doufá, že „s touto ostudou jinak sympatického města“ něco uděláme.

Městská policie Frýdlant pohovorem s provozovatelem hotelu zjistila, že nádoby na odpad se vyváží dvakrát týdně a kapacitně postačují. Hoteliér každý den dává okolo popelnic uklízet, ale odpadky vynášejí i pozdě večer hlavně děti, které nedosáhnou až do odpadových nádob, a proto se nepořádek stále znovu vytváří. Volně pobíhající psi pak v touze po potravě pytle roztrhají a odpadky vítr roznáší po okolí. Provozovatel hostům domlouvá, avšak jak vidno bez zjevné odezvy.

garni, obrázek se otevře v novém okněMěsto Frýdlant by mohlo využít zákona č. 128/2000 o obcích, kde je v § 58 odst. 2) uvedeno:

Obec může uložit pokutu až do výše 100 000 Kč osobě uvedené v odstavci 1, (tj. právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem), která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce.

Potrestán však může být i ten, kdo tyto odpadky ukládá mimo k tomu určené nádoby ( fyzická osoba) a to pro přestupek dle §46 odst. 2 zák. 200/1990 Sb., toho přestupku se dopustí, kdo porušuje povinnosti stanovené v obecně závazných vyhláškách obcí, tedy ten kdo porušuje obecně závaznou vyhlášku města č. 45/7/2006 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Frýdlant, kde se ve článku 2, odst. 3 píše: Směsný komunální odpad a tříděné složky komunálního odpadu se shromažďují do určených sběrných nádob tak, aby při manipulaci s nimi z nich nevypadával.

Za přestupek dle § 46 odst. 2 zák. 200/1990 Sb. lze dle § 46 odst. 3 téhož zákona uložit pokutu do 30.000,-Kč .

Pokud nepořádek dělají děti, tak za jejich konání jsou zodpovědní rodiče. Každopádně je opravdu ostudou, když naše město hyzdí poházené a rozlítané odpadky. „Městská policie bude situaci okolo hotelu GARNI monitorovat, a pokud nedojde ke zlepšení a bude shromážděn dostatek důkazů, bude s viníky zahájeno správní řízení,“ konstatoval starosta Města Frýdlant Ing. Dan Ramzer, který městské policii velí.

Podle posledních únorových zjištění se zdá, že domluvy a důslednost se vyplácejí. Nepořádek okolo popelnic mizí a věříme, že Město nebude muset své zákonné nástroje použít.

Přiložené foto pořízené městskou policií dokumentuje situaci z 15. ledna 2007, kdy popelnice byla plná do poloviny, a přesto byl nepořádek okolo.

Frýdlant 14/02/07
(aš)

16.2.2007 9:16:06 | přečteno 3385x | Roman Műller

Diskuze

GARNI&atd.
tedateda  |  9.12.2007 20:30:22
Myslím, že s tímto způsobem řešení odezva ani nebude.
Martin  |  11.11.2007 21:45:32
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load