ENDEFRRUPLNLSPIT

Našlo se ve Schránce důvěry

MPolicie

Při druhém říjnovém výběru se našly ve Schránce důvěry na frýdlantském hlavním náměstí dva příspěvky.

První je podepsaný. Pan V. S. z Višňové si stěžuje na špatnou průjezdnost Kodešovy ulice. Jeho postřeh potvrzuje i anketa, která proběhla na webových stránkách města www.frydlantvc.cz
„Ucpávání“ komunikace způsobuje svým provozem autoopravna v Kodešově ulici. Majitel ale sdělil, že se bude stěhovat na příhodnější místo, čímž by se problém vyřešil. U podnikatele bude odborem obecní živnostenský úřad ve spolupráci s odborem stavebního úřadu a životního prostředí provedena kontrola.

Příspěvek od druhého pisatele podepsaný není. Upozorňuje se v něm na plochu u nemocnice zmiňované ve zprávě o činnosti Města v uplynulém volebním období a jsou zde vyjádřeny obavy, aby případným přistáváním vrtulníku nebylo ohroženo okolí. „Město dalo souhlas s vybudováním odstavné a manipulační plochy integrovaného záchranného systému, kde mohou v případě nutnosti přistávat i jeho vrtulníky. Stavbu financovala a příslušná povolení zajišťovala Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, která provozuje i leteckou záchrannou službu. Přiznáváme, že termín „heliport“ byl ve zprávě použit nevhodně, rozhodně nejde o nějaké přístaviště nebo letiště vrtulníků,“ uvedl starosta Frýdlantu Jindřich Wurm.

Na další podnět odpovídáme, že vlevo od hlavního vchodu do nemocnice byla zpevněna parkovací plocha hlavně pro vozy zaměstnanců a klientů Nemocnice Frýdlant. Opravdu není možné si zde pronajmout místo pro parkování soukromého ani žádného jiného vozidla. „Město vyhrazuje stání na parkovištích pouze nositelům průkazu ZTP/P,“ upřesnil starosta.

Dále pisatel upozorňuje na „vrak“ skříňového auta na parkovišti před domem 1176 ve Fügnerově ulici. Nepoužívané vozidlo zde hyzdí prostředí už delší dobu.

Ing. Ivana Hudousková, vedoucí oddělení životního prostředí, vysvětluje, jak se v takových případech postupuje podle zákona:
Když vozidlo ohrožuje životní prostředí nebo estetický vzhled města, potom je přemístí obecní úřad po uplynutí dvou měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o umístění opuštěného vozidla zveřejní obecní úřad na své úřední desce a písemně informuje jeho vlastníka, pokud je ho možné identifikovat.
Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty dvou měsíců od informování vlastníka nebo od zveřejnění informace, není-li znám, má se za to, že vozidlo je autovrak. Tento postup je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.

„Uživatel odstaveného vozidla, které hyzdí vzhled města, slíbil, že jej odstraní. Pokud tak do 19. listopadu neučiní, bude případ předán do správního řízení,“ konkretizuje vedoucí strážník Městské policie Frýdlant František Kloz. (Vozidlo bylo skutečně v neděli 19/11 v odpoledních hodinách uživatelem odstraněno. :-)

Podněty občanů byly zpracovány ve spolupráci s vedoucími předmětných odborů, Městskou policií Frýdlant a starostou Frýdlantu.

Frýdlant 15/11/2006
Mgr. Alena Švejdová, vedoucí kanceláře úřadu, tel. 482 464 066, 728 406 154

16.11.2006 12:33:06 - aktualizováno 20.11.2006 13:32:03 | přečteno 3088x | Mgr. Alena Švejdová

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.

 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load