ENDEFRRUPLNLSPIT

Našlo se ve Schránce důvěry ve Frýdlantě 11/2005

Na konci listopadu byly ve Schránce důvěry ve Frýdlantě nalezeny dva dotazy, z nichž jeden byl podepsaný, a proto je možné odpovědět tazateli přímo. Oba příspěvky byly zpracovány na web města, poskytnuty médiím, zveřejněny ve Frýdlantském zpravodaji a vyvěšeny na nástěnkách města. S reakcemi na příspěvky do Schránky důvěry je seznámena i Rada města Frýdlant.

Na konci listopadu byly ve Schránce důvěry ve Frýdlantě nalezeny dva dotazy, z nichž jeden byl podepsaný, a proto je možné odpovědět tazateli přímo. Oba příspěvky byly zpracovány na web města, poskytnuty médiím, zveřejněny ve Frýdlantském zpravodaji a vyvěšeny na nástěnkách města. S reakcemi na příspěvky do Schránky důvěry je seznámena i Rada města Frýdlant.

Proč je v Okružní ulici zpomalovací práh?

Smyslem prahu je zpomalit projíždějící vozidla před frekventovanou křižovatkou u pošty, aby byla zaručena vyšší bezpečnost přecházejícím chodcům i projíždějícím řidičům. Právě řidiči při výjezdu z Hrnčířského náměstí často nedodržují předepsanou třicetikilometrovou rychlost.
Práh byl navržen ve tvaru válcové úseče výšky 100 mm a fyzicky nutí řidiče téměř k zastavení vozidla. „Parametry příčného prahu v projektu jsou v souladu s Technickými podmínkami č. 85,“ uvedla Ivana Bucharová ze speciálního stavebního úřadu oddělení dopravy MěÚ Frýdlant.
Zpomalovací práh byl vytvořen v rýze nové plynové přípojky k objektu, který spravuje Bytové hospodářství Frýdlant, čímž byla navíc využita příležitost jak snížit náklady.

Bude ve Frýdlantě další market?

Občan z Krásného Lesa se zajímá, jak je to se záměrem postavit ve Frýdlantě market LIDL. Je jisté, že odpověď bude zajímat i další obyvatele Frýdlantského výběžku, tak jsme o ni poprosili starostu města Frýdlant Jindřicha Wurma. „Ano, skutečně společnost LIDL je v intenzivním jednání s městem. Právě probíhá územní řízení. LIDL by totiž měl stát přes ulici naproti marketu PENNY a měl by i se svým parkovištěm vyplnit jalové prostranství mezi ulicí ČSA a ulicí Zahradní.“

Na otázku proč další market v centru a ne na okraji města lze odpovědět, že územním plánem je sice připravena lokalita ve Větrově, ale žádný obchodní řetězec nemá zájem postavit obchodní zařízení mimo centrum Frýdlantu. Obchod je určen hlavně pro jeho obyvatele a ti se do centra dostávají mnohem snadněji a třeba i pěšky.

„Výstavba je plánována v místě tzv. „území městského jádra", kde jsou přípustná mimo jiné i obchodní zařízení. Pokud vše proběhne podle plánu, měli by se Frýdlantští těšit z nového obchodu již v roce 2006,“ doplnil Ing. Vlastimil Břeň, vedoucí oddělení územního plánování a regionálního rozvoje OSUZP MěÚ Frýdlant.

Frýdlant 19/12/05

Mgr. Alena Švejdová,
vedoucí kanceláře úřadu, tel. 482 464 066, 728 406 154

Jindřich Wurm,
starosta Města Frýdlant, tel. 482 464 060

Ivana Bucharová,
oddělení dopravy, 482 464 041

Ing. Vlastimil Břeň,
vedoucí oddělení územního plánování a regionálního rozvoje OSUZP, tel. 482 464 023

6.3.2006 15:07:30 | přečteno 2120x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load