ENDEFRRUPLNLSPIT

Našlo se ve Schránce důvěry ve Frýdlantě 08/2005

Druhý červencový výběr Schránek důvěry přinesl na Město Frýdlant čtyři připomínky, na které reagovalo vedení Města a vedoucí příslušných odborů městského úřadu. I díky minulým připomínkám ze Schránek důvěry byly v parku instalovány další odpadkové koše. „Musím bohužel konstatovat, že než stačily zatuhnout základy sloupků, byly už dva vyvrácené,“ řekl místostarosta Jaroslav Vančura, který také zodpověděl následující první dvě připomínky.

Druhý červencový výběr Schránek důvěry přinesl na Město Frýdlant čtyři připomínky, na které reagovalo vedení Města a vedoucí příslušných odborů městského úřadu.
I díky minulým připomínkám ze Schránek důvěry byly v parku instalovány další odpadkové koše. „Musím bohužel konstatovat, že než stačily zatuhnout základy sloupků, byly už dva vyvrácené,“ řekl místostarosta Jaroslav Vančura, který také zodpověděl následující první dvě připomínky.

Proč bylo zavezeno koupaliště ve Frýdlantě? To se s ním už nepočítá?

Koupaliště nebylo zavezeno, ale bylo použito jako dočasná skládka pro „výkopek“ při rekonstrukci ul. Mánesova. V současné době probíhá odvoz složeného materiálu tak, že je využíván k další stavbě (Lesy ČR staví v okolí rybník). Přestože Město Frýdlant na jaře neuspělo při získávání dotace na rekonstrukci koupaliště, stále trvá záměr znovu jej zprovoznit.

Proč se tak pomalu seká tráva? Alergici trpí. Zeleň stromů se neudržuje vůbec?!

Město seká několikrát za rok 150 tis. m2 travnatých ploch. Letos se trávě abnormálně daří, ale Město má naopak od úřadu práce povoleno o pět lidí na veřejně prospěšné práce méně než loni. Navíc je jeden ze stávajících dvaceti pracovníků dlouhodobě nemocen. Není možné brát za standard úroveň sekání v „suchých“ letech a srovnávat tento stav s letošním rokem. Zaměstnanci na veřejně prospěšné práce však vykonávají ještě i další úkoly ve prospěch města. Na údržbu stromové zeleně Město pamatuje, avšak současná situace nedovoluje ji mít ve stavu, jaký bychom si přáli.
„Bohužel neplatí, že když bereš dávky od státu, tak za to něco užitečného pro město, obec či stát udělej. To bychom pak tyto problémy neměli“, doplnil místostarosta.
K polovině roku bylo ve Frýdlantě evidováno 506 nezaměstnaných, což odpovídá dvanáctiprocentní míře nezaměstnanosti.

Proč nejsou ve Frýdlantě žádná vyhrazená místa pro parkování zdravotně postižených osob?

„Ve městě Frýdlant je v současné době celkem třináct oficiálních stání pro vozidla s označením O1. Dvě místa jsou na nám. T. G. Masaryka ve směru od ulice Svatopluka Čecha, jedno ve směru od ulice Husova, tři místa (7,5 metru) jsou před vrátnicí frýdlantské nemocnice, dvě jsou na parkovišti u Penny. Dalších pět vyhrazených stání je ve městě a tato místa jsou vyhrazena pro konkrétní vozidla na základě žádostí jejich majitelů. Před zřízením jsou dvě místa na Hrnčířském náměstí, zbývá je pouze označit. Při obnově vodorovného dopravního značení na parkovišti u GE Money banky bude na tato také místa pamatováno,“ odpověděl Rostislav Kröner, vedoucí odboru vnitřních věcí a dopravy MěÚ Frýdlant. „Zdravotně postižená osoba, které byl vydán naším odborem průkaz ZTP, ZTP/P, apod. zároveň obdržela i nepřenosné zvláštní označení č. O1. Pak může požádat na oddělení dopravy MěÚ Frýdlant o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště,“ dodává vedoucí odboru sociálních věcí Helena Kučerová.

Proč nejsou na nábřeží „zpomalováky“ rychlosti?

O umístění zpomalovacích retardérů na nábřeží nerozhoduje náš úřad. Na nábřeží ulicí Komenského prochází silnice 1. třídy I/13, která je majetkem Ředitelství silnic a dálnic ČR. Při hustotě stávajícího provozu by jejich zřízení znamenalo zvýšení hlučnosti, prašnosti a více exhalací. Dále by to přineslo problém v možném narušení statiky stavební konstrukce tělesa nábřeží a okolních domů. Možným řešením by bylo zřízení „zpomalovacího semaforu“, podobného, který je v kopci ve Stráži nad Nisou.
O veškerých úpravách na uvedené komunikaci však rozhoduje Ministerstvo dopravy ČR.
„V celém úseku nábřeží je maximální povolená rychlost 40 km/h. Je tedy na nás řidičích, abychom tuto rychlost dodržovali a na Policii ČR, aby byla v uvedeném úseku aktivnější při kontrole dodržování pravidel silničního provozu. Uvedený podnět bude využit při pravidelných setkáních s odpovědnými zástupci Policie ČR,“ doplnil na závěr Rostislav Kröner, vedoucí odboru vnitřních věcí a dopravy MěÚ Frýdlant.

Frýdlant 2/8/05
Mgr. Alena Švejdová,
vedoucí kanceláře úřadu a oddělení prevence, tel. 482 464 066, 728 406 154

6.3.2006 15:10:25 | přečteno 1973x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load