ENDEFRRUPLNLSPIT

Kam ve Frýdlantě s obsahem fekálních vozů? 9/2005

Koncem září se ve Schránce důvěry ve Frýdlantě objevila rozhořčená připomínka nebo spíše akutní žádost o zásah Města. Občan si stěžuje na zápach, který se šíří po frýdlantském sídlišti a sportovišti. Fekální vozy Frýdlantské vodárenské společnosti a firmy A. S. A. vypouští svůj obsah totiž do kanálu u vjezdu do kotelny na sídlišti Lesní v ulici Bělikova i několikrát denně

Koncem září se ve Schránce důvěry ve Frýdlantě objevila rozhořčená připomínka nebo spíše akutní žádost o zásah Města. Občan si stěžuje na zápach, který se šíří po frýdlantském sídlišti a sportovišti. Fekální vozy Frýdlantské vodárenské společnosti a firmy A. S. A. vypouští svůj obsah totiž do kanálu u vjezdu do kotelny na sídlišti Lesní v ulici Bělikova i několikrát denně.

Na připomínku reagovala Ing. Veronika Bubeníčková, vedoucí oddělení životního prostředí Městského úřadu Frýdlant: „Vypouštění obsahu fekálních vozů v této kanalizační šachtě má své důvody. Je třeba si uvědomit, že splašková kanalizace je pouze tam, kde je potřeba odvádět splaškové odpadní vody, tedy v obytné nebo průmyslové zástavbě. Tato kanalizační vpusť byla vybrána z důvodu její relativně vzdálenější polohy od obytných domů. Dalším důvodem vypouštění odpadních vod v takto vzdálené šachtě je nutnost jejich naředění v kanalizačním systému, protože přímé vypouštění na centrální čističku odpadních vod by mohlo znehodnotit čistící efekt celé čistírny z důvodu přítomnosti vysoké koncentrace znečišťujících látek. Z každého biologického procesu je však bohužel zápach. Prosíme proto občany o pochopení.“

Frýdlant 21/11/2005

Ing. Veronika Bubeníčková,
vedoucí oddělení životního prostředí, tel. 482 464 024

Mgr. Alena Švejdová,
vedoucí kanceláře úřadu, tel. 482 464 066, 728 406 154

6.3.2006 15:14:51 | přečteno 2343x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load